Đề xuất bỏ việc lập kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện
Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, góp ý vào Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, chuyên gia pháp luật, đại diện Hội Truyền thông số Việt Nam cho ý kiến cho rằng, Luật Đất đai năm 2013 đã có bước tiến, tuy nhiên, Dự thảo Luật sửa đổi cần khắc phục những vướng mắc liên quan đến quyền của nhà đầu tư và người sở hữu nhà ở là người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Trước hết trong tư cách nhà đầu tư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài có quy chế như tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất ở trong nước. Tuy nhiên, trong Luật Đất đai năm 2013 chưa cho phép người Việt Nam định cư ở nước ngoài được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân để đầu tư kinh doanh, mà chỉ được thuê đất từ tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để đầu tư xây dựng nhà ở, công trình để cho thuê, nhận chuyển nhượng, thuê đất trong phạm vi khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao và khu kinh tế để đầu tư kinh doanh.

Đối với quy trình thủ tục về nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, các ý kiến cho rằng Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi cần cho phép người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất không chỉ đối với đất phi nông nghiệp, mà cả đất nông nghiệp, đất trồng lúa để đầu tư kinh doanh.

Từ thực tế tại địa phương về việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường quận Hoàng Mai Nguyễn Đức Thọ đề xuất bỏ việc lập kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện đối với các khu vực quận đã có quy hoạch chi tiết và quy hoạch phân khu đô thị chi tiết. Lý do bởi việc lập kế hoạch sử dụng đất hằng năm hầu như không thực hiện được trước ngày 31/12 theo quy định và vừa làm xong năm nay thì lại làm tiếp năm sau.

Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai cho rằng, các ý kiến đóng góp đã tập trung vào đúng những nhóm vấn đề lấy ý kiến, đặc biệt quy hoạch kế hoạch sử dụng đất; phân cấp phân quyền, phân loại đất để thu hồi; các điểm mới của dự thảo luật lần này... Thành phố ghi nhận những nội dung vướng từ thực tiễn của một số quận, huyện, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện để gửi về Đoàn đại biểu Quốc hội để tổng hợp, báo cáo gửi các cấp có thẩm quyền.