Đây là giải thưởng “Sản phẩm, dịch vụ thương hiệu Việt tiêu biểu hưởng ứng Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam". Đồng thời là giải thưởng đầu tiên được xét và trao tặng cho các doanh nghiệp, thương hiệu tham gia và có đóng góp lớn cho Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".

Ngay từ tháng 9, Bộ Công thương đã gửi yêu cầu Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Sở Công thương các địa phương và các Hiệp hội ngành nghề, ngành hàng đề cử doanh nghiệp tham gia chương trình. Bên cạnh đó, Bộ đã tổ chức các buổi làm việc tại trên 30 địa phương cả nước để giới thiệu và đề nghị đề cử.

Được biết, đến nay đã có khoảng 300 hồ sơ do các địa phương đề cử và doanh nghiệp tự ứng cử. Qua phân loại, 115 hồ sơ hoàn chỉnh đã được trình Hội đồng xét chọn và báo cáo Ban tổ chức./.

Tố Uyên