khobac

Thu NSNN vẫn còn nhiều khó khăn trong những tháng cuối năm. Ảnh: Vũ Luyện

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tổng thu cân đối NSNN tháng 9 ước đạt 52.800 tỷ đồng, tăng 5,4% so với mức thực hiện tháng 8. Lũy kế đến hết tháng 9/2013, tổng thu NSNN ước đạt 543.835 tỷ đồng, bằng 66,6% dự toán, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm 2012.

Một số địa địa phương trọng điểm thu như: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Khánh Hoà, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu tiến độ thu chưa đạt yêu cầu.

Tổng số thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 9 tháng đạt 160.000 tỷ đồng, bằng 67,4% dự toán. Mặc dù kim ngạch xuất nhập khẩu 9 tháng đầu năm ước tăng 15% so với cùng kỳ, song thu ngân sách từ lĩnh vực này vẫn đạt thấp chủ yếu do kim ngạch xuất nhập khẩu của một số mặt hàng có giá trị lớn, thuế suất cao giảm mạnh.

Báo cáo của Bộ Tài chính cũng cho thấy, trong 9 tháng đầu năm, công tác tổ chức điều hành NSNN đã được triển khai tích cực, chủ động; trong điều kiện thu khó khăn, song NSNN vẫn đảm bảo đủ nguồn đáp ứng kịp thời các nhu cầu chi theo dự toán và bổ sung kinh phí cho công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, đảm bảo quốc phòng, an ninh...

Bên cạnh đó, thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã xuất cấp trên 47 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia để cứu trợ cho nhân dân ở những vùng bị thiếu đói, giáp hạt; góp phần thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội./.

Vũ Luyện