cục thuế phú thọ

Cục Thuế Phú Thọ tập huấn cho cán bộ văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất các huyện, thị, thành và cán bộ chi cục thuế trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Văn Học

Sau thời gian triển khai thí điểm, ứng dụng trao đổi thông tin bằng hình thức điện tử để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của cá nhân, hộ gia đình (người dân) giữa chi cục thuế và văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất các huyện thành, thị đã có kết quả tích cực, tạo thuận lợi nhất cho người dân khi phát sinh nghĩa vụ tài chính về đất đai.

Hiện nay, các điều kiện để triển khai mở rộng ứng dụng đã được các đơn vị hoàn tất với tinh thần cao nhất để phục vụ tốt nhất cho người dân. Việc triển khai mở rộng ứng dụng trao đổi thông tin bằng hình thức điện tử để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của cá nhân, hộ gia đình tại các huyện, thị, thành phố trên địa bàn được thực hiện theo kế hoạch liên ngành giữa Cục Thuế Phú Thọ và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ.

Theo đó, dự kiến trong tháng 10/2021, Cục Thuế Phú Thọ cùng Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Thọ triển khai chính thức ứng dụng trao đổi thông tin xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của các cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn bằng hình thức điện tử. Các loại hồ sơ thực hiện trao đổi thông tin gồm: hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về lệ phí trước bạ của người dân (bao gồm cả trường hợp đăng ký lần đầu và do nhận chuyển nhượng, thừa kế, cho tặng…); hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

Đại diện Cục Thuế Phú Thọ cho hay, qua thực tế triển khai thí điểm tại các xã cho thấy, ứng dụng có nhiều lợi ích thiết thực cho người dân khi có phát sinh nghĩa vụ tài chính với Nhà nước và cơ quan quản lý. Cụ thể, người dân khi cần xác định nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai chỉ cần nộp thủ tục, hồ sơ theo quy định tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện, thành phố, thị xã nơi sinh sống, không cần phải đến cơ quan thuế để làm hủ tục về thuế như trước đó.

Sau khi tiếp nhận đủ thủ tục, hồ sơ của người dân, văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất kiểm tra tính pháp lý các hồ sơ; scan, lưu trữ, truyền gửi hồ sơ bằng phương thức điện tử sang cơ quan thuế. Chi cục thuế tiếp nhận, kiểm tra thông tin, tính toán, xác định chính xác nghĩa vụ tài chính phải nộp, ra thông báo nghĩa vụ tài chính của người dân, gửi điện tử sang văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất. Người dân chỉ cần đến văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất nhận kết quả theo giấy hẹn.

Như vậy, người dân đã giảm được đầu mối giải quyết thủ tục hành chính, giảm thời gian, chi phí đi lại đến các cơ quan quản lý nhà nước để thực hiện các thủ tục; theo rõi được trình trạng xử lý hồ sơ trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế và Tổng cục Quản lý đất đai…

Qua phản ánh của các chi cục thuế và văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất các huyện, thành, thị cho thấy, đại đa số người dân đã thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai qua ứng dụng trao đổi thông tin bằng hình thức điện tử đều rất hài lòng trước lợi ích của ứng dụng đem lại cũng như tinh thần phục vụ của chi cục thuế và văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.

Văn Học - Văn Tuấn