Sản phẩm trái phiếu mới SBOND tung ra đợt này tiếp tục được Công ty Chứng khoán SSI (SSI) lựa chọn và xây dựng theo tiêu chí thanh khoản cao, dễ dàng mua/bán online bất cứ lúc nào với bảng giá thông minh SSI iBoard cũng như mang lại lợi suất hấp dẫn, dòng tiền cố định và an toàn cho nhà đầu tư (NĐT) – đúng với các tiêu chí ban đầu khi SSI xây dựng sản phẩm SBOND.

Sản phẩm SBOND của SSI tung 85 tỷ đồng trái phiếu mới
Sản phẩm SBOND của SSI mang lại lợi suất hấp dẫn, dòng tiền ổn định, an toàn cho NĐT.

Trái phiếu Công ty CP Đạt Phương được SSI phân phối chính thức bắt đầu từ ngày 1/12/2021, tổng khối lượng phân phối 85 tỷ đồng, khối lượng 850 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Trái phiếu có kỳ hạn 36 tháng, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo là cổ phiếu của Công ty CP Đạt Phương (HOSE: DPG).

Tài sản bảo đảm ban đầu 19 triệu cổ phiếu Công ty CP Đạt Phương, tài sản bảo đảm tối thiểu 15 triệu cổ phiếu DPG, giá trị tài sản đảm bảo tối thiểu 200% nghĩa vụ được bảo đảm.

Trái phiếu Công ty CP Đạt Phương có lãi suất danh nghĩa năm đầu 10,5%/năm, từ năm thứ hai lãi suất tham chiếu + 3,5%/năm nhưng không thấp hơn 10,5%/năm, lợi suất đầu tư 9,4%/năm, kỳ hạn thanh toán lãi 6 tháng/lần.

Sản phẩm SBOND của SSI tung 85 tỷ đồng trái phiếu mới
Thông tin trái phiếu DPG.

Theo SSI, trong cơ cấu nguồn vốn của Công ty CP Đạt Phương, nợ vay chiếm khoảng 50% tổng tài sản và 70% tổng nợ phải trả. Trong các năm gần đây, công ty có xu hướng giảm đòn bẩy tài chính (từ 4,48x trong năm 2017 xuống 3,43x trong năm 2020).

Tỷ lệ thanh khoản nhanh duy trì quanh mức 1.0 cho thấy công ty có đủ khả năng đảm bảo thanh khoản và chi trả các nghĩa vụ trong ngắn hạn, đặc biệt khi tiền mặt chiếm đến 40% tài sản ngắn hạn.

Từ năm 2017 đến năm 2020, doanh thu của DPG tăng trưởng ấn tượng với mức tăng trưởng kép 14,5%/năm, trong đó nổi bật là sự tăng trưởng của mảng bất động sản dù mới ghi nhận doanh thu từ năm 2019.

Mặc dù hoạt động xây lắp công trình hạ tầng bị ảnh hưởng tiêu cực do dịch Covid-19, lợi nhuận của công ty vẫn tăng trưởng tích cực (7,3%/năm) với biên lợi nhuận ròng ổn định. Các hoạt động kinh doanh chủ chốt đều mang lại lợi nhuận và dòng tiền đều đặn, giúp công ty có đủ khả năng chi trả các nghĩa vụ nợ vay cũng như đẩy mạnh đầu tư mua sắm, xây dựng tài sản cố định để tăng trưởng. Công ty luôn duy trì số dư tiền mặt dồi dào từ 600 – 700 tỷ đồng tại thời điểm kết thúc năm.

Sau khi đánh giá và thẩm định kỹ lưỡng, căn cứ trên các các bộ tiêu chí đánh giá về chất lượng tài sản, tỷ lệ an toàn vốn, dòng tiền hoạt động kinh doanh, chất lượng tài sản bảo đảm, trái phiếu Đạt Phương được lựa chọn đưa vào danh mục sản phẩm SBOND và chính thức phân phối trên thị trường.

Hiện các trái phiếu trong danh mục SBOND đều có lợi suất hấp dẫn, tập trung vào 3 điểm gồm thu nhập, quản trị rủi ro và thanh khoản. NĐT khi có nhu cầu hoàn toàn có thể bán cho SSI với giá niêm yết minh bạch. SSI cũng là đơn vị quản lý tài sản đảm bảo cho NĐT và có thể xử lý tài sản đảm bảo để thu hồi vốn và lãi suất cho NĐT khi cần thiết.

Với 3 tiêu chí của sản phẩm là thu nhập hấp dẫn, quản lý rủi ro tốt và thanh khoản, SBOND đáp ứng tốt nhu cầu của đại đa số NĐT. Ngoài ra, với SBOND, NĐT có thêm nhiều lựa chọn để đa dạng hoá danh mục./.