Ông Ngô Đình Hùng - Cục trưởng Cục Thuế Thanh Hóa cho biết, năm 2022, với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Thanh Hóa đã nỗ lực vượt qua tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19, giữ được mức tăng trưởng kinh tế cao.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2022 đạt 50.099 tỷ đồng, vượt 69% dự toán được giao, tăng 22,8% so với năm 2021 thực hiện. Đây là năm đầu tiên số thu ngân sách nhà nước của tỉnh vượt mốc 50 nghìn tỷ đồng. Các lĩnh vực, sắc thuế đã hoàn thành thu khá toàn diện so với dự toán giao và tăng so với cùng kỳ thực hiện.

Lãnh đạo Cục Thuế Thanh Hóa cho rằng, có được kết quả trên, ngoài sự nỗ lực cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, sự phối hợp hiệu quả của các cấp, ngành, còn có sự đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn. Nhiều doanh nghiệp, doanh nhân đã phát triển sản xuất, kinh doanh, chấp hành tốt nghĩa vụ thuế với Nhà nước.

Thanh Hóa: Tuyên dương 97 doanh nghiệp, cá nhân thực hiện tốt pháp luật thuế

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hoá Nguyễn Văn Thi (đứng giữa) trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có nhiều thành tích trong sản xuất, kinh doanh. Ảnh: CT

Với thành tích trong sản xuất, kinh doanh và kết quả đóng góp ngân sách nhà nước, năm 2022 toàn tỉnh có 97 doanh nghiệp, cá nhân tiêu biểu được các cấp tuyên dương khen thưởng. Trong đó, có 29 doanh nghiệp được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen; 2 doanh nghiệp được Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế tặng giấy khen; 66 doanh nghiệp, cá nhân được Cục trưởng Cục Thuế Thanh Hóa tặng giấy khen.

Người đứng đầu Cục Thuế Thanh Hóa cho rằng, đây chính là những nhân tố điển hình nhân lên tinh thần yêu nước, vượt khó, kiên trì, bền bỉ tạo ra nhiều giá trị gia tăng, củng cố thương hiệu vững chắc và đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thi - Trưởng Ban Chỉ đạo thu ngân sách trên địa bàn khẳng định: Tỉnh Thanh Hóa luôn sát cánh, đồng hành cùng doanh nghiệp; lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành thực hiện đồng bộ các giải pháp, tạo môi trường đầu tư kinh doanh bình đẳng, minh bạch, ổn định và thuận lợi nhất cho cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân phát triển theo phương châm “Thành công của doanh nghiệp cũng chính là thành công của tỉnh”.

Cùng đó, Phó Chủ Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trong việc đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh và thực hiện tốt chính sách, pháp luật về thuế. Đồng thời, biểu dương cán bộ, công chức Cục Thuế Thanh Hóa đã chủ động, sáng tạo trong cải cách hành chính, hỗ trợ và tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người nộp thuế hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước theo quy định.

Thanh Hóa: Tuyên dương 97 doanh nghiệp, cá nhân thực hiện tốt pháp luật thuế

Cục trưởng Cục Thuế Thanh Hóa Ngô Đình Hùng trao Giấy khen của Tổng cục Thuế cho các tập thể. Ảnh: CT

Để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2023, trong đó có nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị cục thuế tiếp tục triển khai quyết liệt các ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, UBND tỉnh. Trong đó, tập trung thực hiện tốt các giải pháp, cơ chế, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nhằm cải thiện môi trường đầu tư; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế ở tất cả các khâu, các lĩnh vực, bộ phận.

Chú trọng hiện đại hoá công tác quản lý thuế, hướng tới mục tiêu xây dựng ngành Thuế hiện đại, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, quản lý thuế dựa trên nền tảng thuế điện tử, lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế thực hiện chính sách, pháp luật thuế.

“Từng doanh nghiệp cần nâng cao ý chí tự lực, tự cường, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, tranh thủ những thời cơ, vận hội, chủ động đổi mới sáng tạo, tìm ra những hướng đi phù hợp với nhu cầu thị trường để tồn tại và có những bước tiến mạnh mẽ hơn. Từ đó, góp phần cùng toàn tỉnh thực hiện thắng lợi mọi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, xây dựng Thanh Hoá thịnh vượng và trở thành cực tăng trưởng mới, cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu, từng cán bộ, công chức cơ quan thuế phải là người đồng hành, tận tâm lắng nghe, tận tình hướng dẫn người nộp thuế thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế. Thường xuyên nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của người nộp thuế qua nhiều kênh thông tin, đặc biệt là các đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, để chủ động có biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách nhà nước.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tăng cường công tác phối hợp, hỗ trợ cơ quan thuế thực hiện tốt công tác quản lý thuế và thu ngân sách; hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trong sản xuất, kinh doanh.

Đối với cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị tiếp tục nỗ lực cố gắng, thi đua sản xuất, kinh doanh, giành nhiều thắng lợi mới trên lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế. Đồng thời, thực hiện tốt chính sách, pháp luật về thuế, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật trong cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân. Tiếp tục có nhiều hơn những kiến nghị xác đáng, phù hợp để các cấp chính quyền xem xét ban hành, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách về thuế, tạo điều kiện cho phát triển sản xuất, kinh doanh./.