HQ

Các nông dân Hàn Quốc thu hoạch cải thảo.

Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn, số tiền này đã tăng 9% so với mức 41 triệu won của năm 2019, nhưng tăng 20% so với năm 2016.

Trung bình một nông dân nhận được 14,2 triệu won trợ cấp từ chính phủ trong năm 2020, tăng 27% so với năm trước đó. Thu nhập từ các hoạt động nông nghiệp đạt 11,8 triệu won, cũng tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước đó nhờ nỗ lực ổn định giá các mặt hàng thiết yếu trên thị trường bao gồm cả gạo.

Tuy nhiên, do đại dịch COVID-19, lợi nhuận trung bình từ các hoạt động phi nông nghiệp, bao gồm cả du lịch trong năm 2020 đã giảm 4,1% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống 16,6 triệu won./.

Theo TTXVN