Thực hiện ngay việc giảm thuế giá trị gia tăng từ 1/2/2022
Nhiều mặt hàng chịu thuế suất thuế giá trị gia tăng 10% sẽ được giảm còn 8% từ 1/2. Ảnh: NM.

Ngay sau khi Nghị định số 15/2022/NĐ-CP của Chính phủ ban hành, ngày 28/1/2022, Tổng cục Thuế đã có văn bản chỉ đạo cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; các vụ, đơn vị thuộc Tổng cục Thuế chủ động tuyên truyền, phổ biến cho người nộp thuế trên địa bàn để kịp thời thực hiện nghị định quy định chi tiết chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43 để tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế.

Văn bản chỉ đạo của Tổng cục Thuế nêu rõ, ngày 28/1/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 15/2022/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/NQ-QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Theo đó, thực hiện giảm 2% thuế giá trị gia tăng trong năm 2022 đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 10% (còn 8%) trừ một số hàng hóa, dịch vụ như viễn thông, ngân hàng, bảo hiểm… Hiệu lực thi hành từ ngày 1/2/2022 đến hết ngày 31/12/2022.

Về thuế thu nhập doanh nghiệp, cho phép tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 tại Việt Nam cho kỳ tình thuế năm 2022./.