Trường Đại học Tài chính - Marketing và Trường Đại học Tài chính - Kế toán tổng kết 2 năm hợp tác đào tạo
Lãnh đạo hai trường chia sẻ kinh nghiệm nhiều nội dung quan trọng trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học... Ảnh: Sơn Nam

Tại hội nghị, hai trường đã thống nhất đánh giá qua 2 năm hợp tác đào tạo đã thu được những kết quả tích cực trong công tác phối hợp triển khai hoạt động thực hành, thực tập nghề nghiệp cho sinh viên Khoa Du lịch Trường Đại học Tài chính - Marketing tại Phân hiệu Thừa Thiên Huế của Trường Đại học Tài chính - Kế toán. Đồng thời, hai trường cũng thẳng thắn nhìn nhận cần tăng cường triển khai hợp tác một số nội dung như trao đổi sinh viên, giảng viên; hợp tác sử dụng cơ sở vật chất giữa 2 đơn vị,…

Lãnh đạo hai trường thống nhất thời gian tới tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với những giải pháp cụ thể, hữu hiệu để mang lại kết quả thực chất và hiệu quả hơn, trọng tâm là một số nội dung cụ thể như sau:

UFM triển khai ngay việc hỗ trợ UFA trong công tác truyền thông và tuyển sinh, đặc biệt là chia sẻ kinh nghiệm, mô hình tuyển sinh và các giải pháp tích cực tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác tuyển sinh năm 2024.

UFM hỗ trợ UFA triển khai công tác hợp tác quốc tế và hợp tác doanh nghiệp; giới thiệu đơn vị, doanh nghiệp hợp tác với UFA và chia sẻ kinh nghiệm hợp tác về lĩnh vực này.

UFM chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và hỗ trợ UFA triển khai hiệu quả một số chương trình đào tạo tiên tiến và chương trình liên kết với nước ngoài; UFM hỗ trợ UFA xây dựng chương trình đào tạo đối với các ngành mới hoặc chuyển giao toàn bộ chương trình đào tạo của UFM cho UFA; đẩy mạnh trao đổi sinh viên và giao lưu giảng viên của hai Trường tham gia giảng dạy các chương trình.

Hai bên tiếp tục hợp tác sử dụng cơ sở vật chất tại trụ sở chính và Phân hiệu tại Thừa Thiên Huế của UFA trong đào tạo thực hành các ngành thuộc lĩnh vực du lịch của UFM.

UFM sẽ khẩn trương cụ thể hóa chính sách hiệu quả và phù hợp về tài chính, môi trường học tập, nghiên cứu và giảng dạy để hỗ trợ giảng viên UFA tích cực nâng cao trình độ từ thạc sĩ lên tiến sĩ và nỗ lực phấn đấu đạt chức danh PGS, GS; UFA tạo điều kiện thuận lợi và động viên giảng viên của trường an tâm công tác, tích cực phát triển năng lực cá nhân, tiếp tục đóng góp và gắn bó lâu dài với trường./.

Trước đó, Đoàn công tác của Trường Đại học Tài chính - Marketing (UFM) có buổi làm việc tại Phân hiệu Thừa Thiên Huế nhằm chia sẻ kinh nghiệm quản trị đại học, hoạt động của Phân hiệu, đặc biệt là công tác tuyển sinh, nâng cao chất lượng giáo dục và quản lí cơ sở vật chất phục vụ đào tạo theo đề nghị của Trường Đại học Tài chính - Kế toán (UFA).