Trong 2 ngày 11 và 12/1/2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) sẽ tiến hành phiên họp thứ 52. Tại phiên họp 52, UBTVQH sẽ tiến hành xem xét, cho ý kiến về công tác bầu cử, các báo cáo nhiệm kỳ và một số nội dung khác.

Cụ thể, UBTVQH sẽ cho ý kiến về dự thảo báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Chủ tịch nước, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước.

Về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, UBTVQH tiếp tục cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết liên tịch hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng thời, UBTVQH xem xét, thông qua 2 Nghị quyết gồm: Quy định chi tiết, hướng dẫn việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân trong bầu cử bổ sung; Hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. UBTVQH sẽ xem xét việc ban hành Nghị quyết dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV.

Về các nội dung khác, UBTVQH sẽ xem xét, cho ý kiến về việc chuyển đổi phương thức đầu tư đối với một số dự án thành phần trên tuyến Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020; về phương án xử lý tài chính cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam khi thanh toán khoản bù giá trong bao tiêu sản phẩm của Dự án liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn theo cam kết của Chính phủ. Đồng thời, xem xét, phê chuẩn quyết định của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về việc thành lập Phòng giám định kỹ thuật hình sự thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; xem xét, quyết định việc điều chỉnh địa giới hành chính của một số đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Đăk Nông, thành lập thị trấn Cát Tiên, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, thành lập một số phường thuộc các tỉnh Bắc Ninh, Hòa Bình.

UBTVQH cũng cho ý kiến về việc áp dụng khoản 22 Điều 4 của Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 (khoản 22 Điều 4 quy định vốn đầu tư công gồm: vốn ngân sách nhà nước; vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư)./.

Theo Bộ Giao thông vận tải, đối với 5 dự án thành phần trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông theo phương thức PPP, hiện chỉ có 3 dự án thành phần lựa chọn được nhà thầu (đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt, Nha Trang - Cam Lâm và Cam Lâm - Vĩnh Hảo). 2 dự án còn lại không lựa chọn được nhà đầu tư (đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn có một nhà đầu tư nộp hồ sơ dự thầu nhưng không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật; đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu không có nhà đầu tư nộp hồ sơ). Do đó, phương án đề xuất là chuyển đổi từ đầu tư theo phương thức đối tác công tư PPP sử dụng một phần vốn ngân sách nhà nước sang đầu tư công sử dụng toàn bộ vốn ngân sách nhà nước đối với 2 dự án thành phần này.

Dương An