Theo đó, APS dự kiến chào bán 3,9 triệu cổ phiếu riêng với giá 12.000 đồng/cổ phiếu. Số cổ phiếu mới phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm. Nhà đầu tư tham gia đợt chào bán là cá nhân, tổ chức có năng lực tài chính và đáp ứng điều kiện nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, ưu tiên cổ đông hiện hữu.

Thời điểm thực hiện dự kiến trong quý IV/2021, sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Nếu thành công, APS dự kiến thu về số tiền xấp xỉ 47 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị APS cũng thông qua việc tăng sở hữu tại Công ty cổ phần Đầu tư châu Á Thái Bình Dương (mã Ck: API) theo hình thức mua thêm 5 triệu cổ phiếu API. Hình thức giao dịch là khớp lệnh hoặc thỏa thuận trên sàn, dự kiến từ ngày 20/9 đến ngày 19/10/2021.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 30/9/2021, cổ phiếu APS có mức giá 21.000 đồng/ cổ phiếu./.

Hồng Quyên