tra luong

Chi trả lương hưu tại Trà Vinh những tháng dịch Covid-19 năm 2020. Ảnh: BHXH Trà Vinh

Ứng phó ngay với tình hình dịch bệnh Covid-19 tiềm ẩn nguy cơ bùng phát trở lại, bên cạnh việc kịp thời thực hiện các biện pháp đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh cho người tham gia BHYT, BHXH Việt Nam đã ban hành công văn số 1135/BHXH-TCKT gửi Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phố về việc thực hiện chi trả gộp lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 5, 6/2021 vào cùng một kỳ chi trả của tháng 5 cho người hưởng.

BHXH Việt Nam cho biết, hiện nay, cả nước có khoảng 3,2 triệu người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH thường xuyên và hơn 200.000 người hưởng trợ cấp BHXH một lần, trợ cấp thất nghiệp/tháng. Nhằm đảm bảo tốt nhất quyền lợi của người hưởng chế độ BHXH, BHXH Việt Nam chỉ đạo BHXH các tỉnh phối hợp với bưu điện tỉnh xây dựng phương án chi trả tháng 5, 6/2021 vào cùng một kỳ chi trả phù hợp với từng địa bàn, tránh tập trung đông người, đảm bảo an toàn cho người hưởng theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, thông báo cho người hưởng biết các nội dung thay đổi về phương thức chi trả, thời gian chi trả, địa điểm chi trả để thực hiện. BHXH Việt Nam yêu cầu các đơn vị thực hiện chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 5,6 hoàn thành trước ngày 20/5, để kịp thời đảm bảo quyền lợi cho người hưởng, đồng thời đảm bảo an toàn chống dịch.

Tại các điểm chi trả, BHXH Việt Nam yêu cầu các đơn vị chuẩn bị sẵn sàng khẩu trang, sát khuẩn miễn phí; yêu cầu nhân viên chi trả, người hưởng phải thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế, đặc biệt phải tuân thủ đeo khẩu trang, sát khuẩn... theo đúng quy định. Đồng thời, vận động khuyến khích người hưởng nhận chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp qua tài khoản cá nhân giúp người dân tiết kiệm thời gian, giảm chi phí và tự đảm bảo an toàn trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang có chiều hướng diễn biến phức tạp./.

Mai Lâm