Sở GDCK Hà Nội (HNX) vừa có thông báo về quyết định đưa cổ phiếu FLC vào diện hạn chế giao dịch. Theo đó, HNX đã đưa cổ phiếu FLC vào diện hạn chế giao dịch kể từ ngày 25/5/2023, lý do tổ chức đăng ký giao dịch chậm nộp báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán quá 45 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn phải công bố thông tin theo quy định.

Cổ phiếu FLC vẫn tiếp tục bị đình chỉ giao dịch
Cổ phiếu FLC vẫn tiếp tục bị đình chỉ giao dịch trên UPCoM. Ảnh: Minh họa.

Quyết định cho biết, trong vòng 15 ngày kể từ ngày cổ phiếu bị hạn chế giao dịch, FLC phải có văn bản giải trình gửi HNX về nguyên nhân và biện pháp khắc phục.

Đồng thời, cổ phiếu FLC tiếp tục bị đình chỉ giao dịch theo quyết định ngày 24/2/2023 của HNX do tổ chức đăng ký giao dịch là công ty bị hủy bỏ niêm yết bắt buộc do vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin và các trường hợp khác mà Sở giao dịch hoặc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xét thấy cần thiết phải hủy bỏ niêm yết nhằm bảo về quyền lợi của nhà đầu tư./.