Theo phương án phát hành của DAG, người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 15 cổ phiếu mới trong lần phát hành này. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của doanh nghiệp, dự kiến hơn 77 tỷ đồng.

Đối với cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn sẽ được DAG mua lại làm cổ phiếu quỹ với giá 10.000 đồng/đơn vị. Ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền nhận cổ phiếu là 15/4/2021.

DAG cũng dự kiến tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 28/4, với mục đích thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và các nội dung khác.

Được biết, công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm, vật liệu phục vụ trong xây dựng và trang trí nội ngoại thất bằng nhựa; sản xuất các sản phẩm, vật liệu phục vụ trong xây dựng và trang trí nội ngoại thất; xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi; buôn bán máy móc, thiết bị phục vụ ngành xây dựng, công nghiệp, giao thông...

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 17/3, cổ phiếu DAG có giá 7.400 đồng/ cổ phiếu./.

Hồng Quyên