Tổng hợp và lập Báo cáo tài chính nhà nước (BCTCNN) là một nhiệm vụ hoàn toàn mới đối với hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN). Để thuận lợi trong triển khai, Bộ Tài chính, KBNN đã ban hành nhiều công văn hướng dẫn về nghiệp vụ này.

Hậu Giang: Báo cáo tài chính nhà nước được hoàn thiện, nâng cao chất lượng theo từng năm
Công chức KBNN đang tổng hợp số liệu để thực hiện lập BCTCNN. Ảnh minh họa: H.T

Đối với KBNN Hậu Giang, để hoàn thành tốt nhiệm vụ, cũng như hỗ trợ các đơn vị, ngay từ bước khởi đầu thực hiện, đơn vị đã ban hành văn bản gửi các đơn vị sử dụng ngân sách (SDNS), đồng thời công bố danh sách các đơn vị thuộc đối tượng phải lập BCTCNN, cũng như danh sách công chức hỗ trợ nghiệp vụ, kỹ thuật. Đặc biệt, KBNN Hậu Giang đã lưu ý một số nội dung liên quan đến việc gửi báo cáo cung cấp thông tin đối với UBND cấp xã, ban quản lý dự án…

BCTCNN tỉnh Hậu Giang được tổng hợp từ báo cáo cung cấp thông tin tài chính của 41 đơn vị dự toán cấp 1 thuộc tỉnh; các đơn vị cấp huyện và các đơn vị liên quan. Trong đó, báo cáo tổng hợp thông tin tài chính huyện, thành phố trực thuộc tỉnh Hậu Giang được tổng hợp từ báo cáo cung cấp thông tin tài chính của 361 đơn vị dự toán cấp I thuộc huyện; Báo cáo tài chính của các xã trên địa bàn huyện; số liệu thu và phải thu NSNN của các chi cục thuế khu vực.

Để BCTCNN đạt chất lượng tốt hơn qua từng năm, KBNN Hậu Giang đã phân công giao dịch viên phụ trách kiểm soát chi kiêm nhiệm việc tiếp nhận, kiểm tra BCTCNN của đơn vị đang được giao chuyên quản. Theo đó, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng tổng hợp, phân tích và quản trị dữ liệu của công chức KBNN Hậu Giang ngày càng được nâng cao.

Ngoài ra, KBNN Hậu Giang đã luôn động viên công chức của đơn vị đảm bảo thời gian tổng hợp số liệu và số liệu báo cáo ngày càng chất lượng; giảm tải khối lượng báo cáo tập trung vào một vài kế toán của đơn vị. Đồng thời, KBNN Hậu Giang đã tạo điều kiện nâng cao kỹ năng, trình độ cho đội ngũ kế toán có năng lực kiểm tra, tổng hợp báo cáo kế cận.

Với những nỗ lực của KBNN Hậu Giang trong 5 năm thực hiện việc tổng hợp, lập BCTCNN (từ năm 2019 đến năm 2023 cho các BCTCNN năm 2018, 2019, 2020, 2021 và 2022) đã góp phần quan trọng cho lãnh đạo địa phương đánh giá tổng thể bức tranh tài chính nhà nước ban đầu về tổng tài sản (bao gồm tài sản hữu hình và tài sản vô hình), tổng nợ phải trả cũng như kết quả hoạt động tài chính và lưu chuyển tiền tệ trong năm trên địa bàn tỉnh. Do đó, KBNN Hậu Giang đã nhận được đánh giá cao từ phía lãnh đạo tỉnh cho công tác này.

Để nâng cao chất lượng BCTCNN hơn nữa theo từng năm, trong thời gian tới, KBNN Hậu Giang tiếp tục phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan để thực hiện tốt công tác lập BCTCNN tỉnh, góp phần thực hiện tốt công tác quản lý tài chính ngân sách trên địa bàn tỉnh./.