Quyết định số 23/1999/QĐ-BTCCBCP ngày 9/7/1999 của Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ là dấu mốc mở đầu cho sự ra đời của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (HHBHVN).

Kề vai sát cánh cùng doanh nghiệp bảo hiểm

Với vai trò là cầu nối giữa DNBH và cơ quan quản lý Nhà nước, giữa DNBH và khách hàng, HHBHVN đã cùng các doanh nghiệp đóng góp ý kiến, tư vấn phản biện nhiều dự thảo, văn bản pháp quy liên quan đến lĩnh vực bảo hiểm như: Luật thuế, Luật giao thông, Luật Hàng hải, Luật Du lịch, Luật dân sự, Luật doanh nghiệp, Luật phòng chống thiên tai… để các văn bản pháp quy sát hơn với thực tiễn hoạt động kinh doanh của các DNBH.

Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam: 14 năm sát cánh cùng doanh nghiệp bảo hiểm
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng chụp ảnh cùng đoàn Việt Nam tại Hội nghị các nhà quản lý Bảo hiểm ASEAN lần thứ 16. Ảnh: T.H

Đặc biệt, HHBHVN còn tổng hợp ý kiến và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong cơ chế, chính sách, thủ tục như: thuế GTGT, thuế nhà thầu tái bảo hiểm ra nước ngoài, không thu thuế VAT đối với tái bảo hiểm, thuế đối với bảo hiểm hưu trí tự nguyện...,nhằm hỗ trợ DNBH phát triển và mở rộng thị trường.

HHBHVN đã cùng với DNBH tư vấn, xây dựng các sản phẩm bảo hiểm trong đó có sản phẩm bảo hiểm bắt buộc do Nhà nước ban hành như: sản phẩm bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới; sản phẩm bảo hiểm triển khai chính sách của Nhà nước như: bảo hiểm tín dụng xuất khẩu, bảo hiểm nông nghiệp... Ngoài ra, HHBHVN còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền và hỗ trợ các DNBH tuyên truyền về hoạt động kinh doanh, quảng bá sản phẩm, phát triển mạng lưới hoạt động và kênh phân phối. Bên cạnh đó, HHBHVN thường xuyên mở các lớp đào tạo, hội nghị, phổ biến kiến thức giúp DNBH nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đại lý đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.

Vì một thị trường phát triển bền vững

Tính đến năm 2013, thị trường bảo hiểm Việt Nam đã có 29 DNBH Phi nhân thọ, 16 DNBH nhân thọ, 2 doanh nghiệp tái bảo hiểm, 12 doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, hơn 1.000 chi nhánh văn phòng của DNBH, hơn 25.000 cán bộ nhân viên và hơn 300.000 đại lý bảo hiểm hoạt động trên thị trường. Quy mô thị trường mở rộng, cùng với đó là tình trạng cạnh tranh không lành mạnh, trục lợi ngày một gia tăng. Để hạn chế tình trạng này, HHBHVN đã cùng đại diện các DNBH đưa ra quy chế ứng xử giữa các DNBH, quy chế xử lý đại lý vi phạm, quy chuẩn đạo đức đại lý bảo hiểm nhân thọ, …và mở nhiều cuộc hội nghị, hội thảo nhằm đưa ra những giải pháp khắc phục để kiến nghị lên các cơ quan quản lý Nhà nước.

Đặc biệt, HHBHVN đã cùng với các DNBH tích cực mở rộng quan hệ hợp tác với các tập đoàn bảo hiểm, tái bảo hiểm quốc tế, các Hiệp hội bảo hiểm các nước nhằm tăng cường, mở rộng cơ hội hoạt động kinh doanh ra nước ngoài, nâng cao năng lực bảo vệ các DNBH trong trường hợp phải bồi thường cho các tổn thất lớn, thu hút vốn đầu tư nước ngoài, chuyển giao công nghệ, đào tạo cán bộ…góp phần xây dựng thị trường bảo hiểm Việt Nam phát triển bền vững.

Nguyễn Đức (HHBHVN)