Hình ảnh Chủ tịch Quốc hội chủ trì cuộc họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu.
Hình ảnh Chủ tịch Quốc hội chủ trì cuộc họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Toàn cảnh cuộc họp.
Hình ảnh Chủ tịch Quốc hội chủ trì cuộc họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu.
Hình ảnh Chủ tịch Quốc hội chủ trì cuộc họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu.