Nhà làm việc của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại ATK (xã Tú Thịnh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang)

Nhà làm việc của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại ATK (xã Tú Thịnh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang)

Trong những ngày đầu thành lập bộn bề khó khăn, ngành Tài chính bắt tay ngay vào tổ chức các hoạt động tạo dựng những nguồn lực đầu tiên cho nhà nước non trẻ và gây dựng nền móng cho sự phát triển của ngành. Thời báo Tài chính Việt Nam trân trọng giới thiệu một số hình ảnh tiêu biểu về hoạt động trong những ngày đầu gian khó của ngành Tài chính cách mạng Việt Nam.

Các tầng lớp Công thương Hà Nội nô nức ủng hộ Quỹ Độc lập và Tuần lễ Vàng

Các tầng lớp Công thương Hà Nội nô nức ủng hộ Quỹ Độc lập và Tuần lễ Vàng tổ chức tại Nhà hát Lớn, Hà Nội (tháng 9/1945).

Bộ Tài chính tổ chức lớp đào tạo cán bộ tại chiến khu Việt Bắc.

Bộ Tài chính tổ chức lớp đào tạo cán bộ tại chiến khu Việt Bắc.

Quang cảnh núi rừng chiến khu Việt Bắc – nơi ra đời

Quang cảnh núi rừng chiến khu Việt Bắc – nơi ra đời Chi bộ Đảng đầu tiên của Cơ quan Bộ Tài chính với tên gọi “Hội Cán bộ tiết kiệm”.

Cán bộ ngành Tài chính vận chuyển máy in tiền từ Chi Nê, Hòa Bình lên ATK.

Cán bộ ngành Tài chính vận chuyển máy in tiền từ Chi Nê, Hòa Bình lên ATK.

TBTCVN