Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho biết, việc chọn Hải Phòng và Vĩnh Phúc để thực hiện thí điểm quy trình kiểm soát, thanh toán, chi trả cho cá nhân qua tài khoản và trao đổi thông tin bảng thanh toán cho đối tượng thụ hưởng trên Cổng trao đổi dữ liệu (quy trình thanh toán cho cá nhân qua tài khoản) vì 2 địa phương này có nhiều đơn vị sử dụng ngân sách (SDNS) chi thanh toán cá nhân qua ngân hàng. Đặc biệt, KBNN Hải Phòng có nghiệp vụ phong phú, đảm bảo kiểm thử nhiều tình huống đa dạng.

Theo thống kê của KBNN, trong hơn 2 tháng thực hiện thí điểm (15/1/2024 – 24/3/2024), có 235 đơn vị SDNS trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và Hải Phòng (mở tài khoản tại Vietinbank) tham gia thí điểm.

Kho bạc Nhà nước chuẩn bị triển khai diện rộng thanh toán cho cá nhân qua tài khoản
Kho bạc Nhà nước chuẩn bị triển khai diện rộng quy trình kiểm soát, thanh toán, chi trả cho cá nhân qua tài khoản. Ảnh: T.L

Qua ghi nhận, đánh giá, quy trình thanh toán cho cá nhân qua tài khoản đã giúp giảm thiểu thủ tục hành chính, rút gọn thời gian xử lý hồ sơ chứng từ cho cả KBNN và đơn vị SDNS. Đặc biệt, thông qua Cổng trao đổi dữ liệu, bảng thanh toán cho đối tượng thụ hưởng được truyền trực tiếp sang ngân hàng thương mại, các đơn vị SDNS không phải trực tiếp đến KBNN lấy bảng kê này để chuyển đến ngân hàng thương mại làm thủ tục thanh toán.

Với sự thành công từ việc triển khai thí điểm, KBNN dự kiến sẽ triển khai quy trình thanh toán cho cá nhân qua tài khoản trong quý II này. Hiện, KBNN đang khẩn trương phối hợp rà soát, đánh giá và hoàn thiện quy trình. Đồng thời, KBNN cũng chuẩn bị các điều kiện pháp lý cần thiết như: ban hành quy định về chuẩn kết nối dữ liệu bảng thanh toán cho đối tượng thụ hưởng; ban hành thỏa thuận khung giữa KBNN và ngân hàng thương mại… Thông qua đó, quy định cụ thể, trách nhiệm giữa các bên tham gia, đảm bảo thực hiện chặt chẽ quy trình thanh toán cho cá nhân qua tài khoản theo quy định của pháp luật.