LGL: Tăng ghi nhận chi phí, lợi nhuận ‘bốc hơi’ sau kiểm toán

Chi phí hoạt động kinh doanh bất động phải ghi nhận tăng thêm sau kiểm toán. Ảnh: T.L

Cụ thể là lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2021 giảm 4,3 tỷ đồng so với báo cáo doanh nghiệp tự lập trước đó.

Công ty cho biết, một trong những lý do giảm lợi nhuận trên báo cáo soát xét là do công ty phải ghi nhận bổ sung chi phí tài chính hoạt động kinh doanh bất động sản số tiền 1,7 tỷ đồng; trích lập dựng phòng bổ sung khoản đầu tư vào công ty liên kết số tiền 0,5 tỷ đồng.

Thu nhập khác giảm đối với hợp đồng chuyển nhượng sàn thương mại văn phòng cho Công ty cổ phần Rivera Hà Nội số tiền 2,4 tỷ đồng. Lý do hoạt động kinh doanh khai thác sàn thương mại văn phòng của Công ty Rivera Hà Nội bị ảnh hưởng bởi Covid-19.

Báo cáo tài chính 6 tháng của Long Giang Land bị kiểm toán viên nêu ý kiến ngoại trừ khi cho biết không được tiếp cận được chứng từ kế toán của công ty con là Công ty cổ phần Bất động sản may thêu Việt Hưng để thực hiện thủ tục soát xét số liệu.

Bảng cân đối kế toán của công ty con này tại ngày 30/6/2021 đang phản ánh số dư “tài sản thiếu chờ xử lý” là gần 6,9 tỷ đồng, “tạm ứng” 11,5 tỷ đồng (không thay đổi so với đầu năm).

“Chúng tôi không thể đưa ý kiến về tính chính xác, tính đầy đủ của số dư dự phòng đầu tư dài hạn đối với công ty con này tại ngày 30/6/2021, số tiền là hơn 1,26 tỷ đồng” - kiểm toán viên nhận định.

Ngoài ra, kiểm toán viên cũng cho biết không tiếp cận được chứng từ kế toán của Công ty cổ phần Xây dựng Hạ Long (công ty liên kết) để soát xét số liệu phục vụ đánh giá số trích lập dự phòng tổn thất khoản đầu tư vào công ty liên kết cần ghi nhận trong báo cáo tài chính giữa niên độ.

Giải thích về các ý kiến ngoại trừ của kiểm toán, Long Giang Land cho biết dịch Covid-19 bùng phát ảnh hưởng đến các công ty con, công ty liên kết nên chưa sắp xếp, thực hiện soát xét số liệu.

Dự kiến, 2 đơn vị này sẽ ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán để kiểm toán số liệu sớm nhất, có thể trước 31/12/2021./.

Chí Tín