Dưới đây là một số hình ảnh tại diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2022

Một số hình ảnh khai mạc diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2022
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu dự Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2022. Ảnh: Lâm Hiển
Một số hình ảnh khai mạc diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2022
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các đại biểu tại Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2022.
Một số hình ảnh khai mạc diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2022
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu dự Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2022.
Một số hình ảnh khai mạc diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2022
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu Khai mạc Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2022.
Một số hình ảnh khai mạc diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2022
Các đại biểu dự Khai mạc Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2022.
Một số hình ảnh khai mạc diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2022
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu dự Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2022.
Một số hình ảnh khai mạc diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2022
Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng phát biểu.
Một số hình ảnh khai mạc diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2022
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2022.
Một số hình ảnh khai mạc diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2022
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu dự Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2022 chụp ảnh lưu niệm.
Một số hình ảnh khai mạc diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2022
Một số hình ảnh khai mạc diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2022
Một số hình ảnh khai mạc diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2022
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc tham dự Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2022.