Quảng Ngãi

Quảng Ngãi đang đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công theo Công điện của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh minh họa: H.T

Trên 2.342 tỷ đồng đã được giải ngân

Theo số liệu từ Kho bạc Nhà nước (KBNN) Quảng Ngãi, tổng vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) do tỉnh quản lý năm 2021 là 5.473,317 tỷ đồng (bao gồm vốn bổ sung trong năm). Trong đó, vốn cân đối ngân sách địa phương 4.265,171 tỷ đồng; vốn ngân sách trung ương là 1.208,146 tỷ đồng.

Đến hết ngày 31/8/2021, KBNN Quảng Ngãi ước thực hiện giải ngân được 2.342,070 tỷ đồng , đạt 42,79% so với kế hoạch được giao. Trong đó, vốn ngân sách địa phương giải ngân 1.606,339 tỷ đồng (bằng 37,66% kế hoạch) và vốn ngân sách trung ương giải ngân 735,731 tỷ đồng (bằng 60,89%).

Ông Nguyễn Văn Cần, Giám đốc KBNN Quảng Ngãi cho biết, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị 04/CT-UBND về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021. Tại công điện này, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã giao tiến độ và nhiệm vụ cho từng cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư với quyết tâm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.

Đồng thời, UBND tỉnh cũng yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo quyết liệt hơn nữa, tiếp tục huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; thường xuyên giao ban, kiểm tra, bám sát nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công của sở, ngành và địa phương mình; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để xảy ra chậm trễ giải ngân; đẩy mạnh giải ngân đi đôi với bảo đảm chất lượng công trình, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; xử lý kịp thời hành vi thông thầu, cơ quan tổ chức, cá nhân gây cản trở, chậm trễ giải ngân vốn đầu tư công. Trường hợp không hoàn thành kế hoạch giải ngân theo tiến độ đề ra thì kiểm điểm trách nhiệm tập thể, người đứng dầu, cá nhân liên quan…

Tuy nhiên, tỷ lệ giải ngân trong 8 tháng qua vẫn chưa đạt theo kế hoạch. Nguyên nhân được KBNN Quảng Ngãi chỉ ra là trong quá trình quản lý thực hiện dự án, các chủ đầu tư chưa tích cực đôn đốc, giám sát đơn vị thi công kịp thời. Bên cạnh đó là các vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; một số dự án khởi công mới chậm hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục để khởi công; các dự án được bố trí từ nguồn quỹ đất không có vốn để triển khai vì nguồn thu tiền sử dụng đất đạt thấp và ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Đẩy mạnh giải ngân theo quy định của Chính phủ

Với quyết tâm đạt mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 và các năm trước chuyển sang, UBND tỉnh Quảng Ngãi đang quyết liệt chỉ đạo các sở, ban, ngành khẩn trương khắc phục các tồn tại, yếu kém trong các khâu từ chỉ đạo, điều hành, quản lý đến tổ chức thực hiện dự án đầu tư. Xây dựng kế hoạch cụ thể để thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công, nhất là vướng mắc về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, thủ tục nghiệm thu, thanh quyết toán vốn đầu tư, đặc biệt là các sở, ban, ngành phải đề ra các giải pháp, biện pháp cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công.

Để thực hiện thành công nội dung Công điện số 1082/CĐ-TTg ngày 16/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ giải ngân năm 2021, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã quán triệt thủ trưởng các sở, ban, ngành đơn vị trực thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2021 đối với các dự án chưa cần thiết, các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp sang các dự án giải ngân tốt hơn, các dự án còn thiếu vốn nhằm đảm bảo hoàn thành việc giải ngân vốn năm 2021 theo đúng kế hoạch.

Đặc biệt, các sở, ban, ngành tiếp tục đôn đốc, theo dõi tiến độ thực hiện dự án của chủ đầu tư, các khó khăn, vướng mắc để kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện. Chỉ đạo chủ đầu tư tăng cường công tác nghiệm thu từng giai đoạn dự án để giải ngân vốn kịp thời khi có khối lượng hoàn thành, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trong thời hạn 4 ngày, kể từ ngày có khối lượng được nghiệm thu, làm thủ tục ngay để thanh toán với KBNN, không để dồn việc thanh toán khối lượng hoàn thành tập trung vào cuối năm.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng giao các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thu từ nguồn vốn quỹ đất đảm bảo nguồn vốn triển khai thực hiện các dự án đầu tư theo tiến độ đề ra./.

Vân Hà