Bà Rịa- Vũng Tàu

Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư tại Bà Rịa- Vũng Tàu đang đạt thấp so với cùng kỳ năm trước. Ảnh minh họa: H.T

Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã ban hành chỉ thị về điều hành đầu tư công năm 2021. Tại chỉ thị, UBND tỉnh đã yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương triển khai thực hiện, lập kế hoạch và cam kết tiến độ khởi công, giải ngân cho từng dự án. Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, làm thủ tục thanh toán ngay với Kho bạc Nhà nước (KBNN) khi có khối lượng được nghiệm thu.

Đồng thời, UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cũng yêu cầu đối với các dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng, các chủ đầu tư phải khẩn trương hoàn thành quyết toán dự án, giải ngân hết số vốn cho các nhà thầu theo hợp đồng…

Tuy nhiên, theo báo cáo từ KBNN Bà Rịa- Vũng Tàu, đến đầu tháng 8/2021, nguồn vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh mới giải ngân được gần 4.400 tỷ đồng, đạt 29,72% so với kế hoạch vốn được giao. Tỷ lệ này so với cùng kỳ năm trước giảm 0,78%.

Để thực hiện hiệu quả Công điện số 1082/CĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã yêu cầu các sở, ngành, địa phương nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện giải ngân vốn đầu tư.

Các sở, ngành, địa phương cần triển khai đồng bộ các giải pháp, kịp thời đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, các rào cản nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng.

Đồng thời, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện giải ngân vốn đầu tư công để báo cáo UBND tỉnh.

Thường xuyên rà soát, kiểm tra, đôn đốc không để xảy ra tình trạng tồn đọng vốn, tồn đọng hồ sơ giải quyết các thủ tục dự án đầu tư; đẩy nhanh công tác nghiệm thu, quyết toán, không để dồn vào cuối năm.

Chủ động rà soát tiến độ giải ngân của từng dự án để kịp thời có phương án xử lý cụ thể, kiên quyết cắt giảm, điều chuyển vốn từ các dự án chậm giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn, bảo đảm hiệu quả vốn đầu tư.

Vân Hà