Theo đó, Quỹ đầu tư cơ hội PVI (POF) đã đăng ký bán hết 11.134.200 cổ phiếu, chiếm 17,4% vốn tại OPC, từ ngày 8/12 đến 29/12/2023 theo hình thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận. Mục đích bán ra nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

Trên thị trường, cổ phiếu OPC hiện đang giao dịch ở mức giá 22.900 đồng/ cổ phiếu và tạm tính với mức thị giá hiện tại. POF sẽ thu về khoảng 254 tỷ đồng sau khi bán cổ phiếu OPC.

Trước đó, vào ngày 21/12/2022, POF đã hoàn tất bán ra 4,77 triệu cổ phiếu, tương đương 7,4% vốn của OPC và giảm sở hữu từ 15.906.000 cổ phiếu, chiếm 24,83% vốn xuống còn hơn 11 triệu cổ phiếu như hiện tại. Giao dịch được thực hiện theo phương thức thỏa thuận với giá trị gần 142 tỷ đồng, tương ứng giá thỏa thuận bình quân khoảng 29.800 đồng/cổ phiếu và cao hơn 14% so với thị giá OPC trên thị trường vào thời điểm đó.

Quỹ đầu tư cơ hội PVI muốn thoái vốn tại Dược phẩm OPC
Ảnh minh họa

Kết thúc quý III/2023, OPC ghi nhận doanh thu hơn 222 tỷ đồng, giảm khoảng 20% so với cùng kỳ năm trước (278 tỷ đồng) và lợi nhuận sau thuế đạt gần 32 tỷ đồng, giảm khoảng 16% so với cùng kỳ (37,7 tỷ đồng). Theo giải trình từ OPC, lợi nhuận giảm do doanh thu giảm, tuy nhiên tỷ trọng lợi nhuận sau thuế trên doanh thu của quý III/2023 cao hơn so với cùng kỳ chủ yếu là do công ty quản lý chi phí bán hàng tốt hơn. Còn doanh thu giảm là do khó khăn chung của thị trường.

Luỹ kế 9 tháng, doanh thu của OPC đạt 685 tỷ đồng, giảm 22% so với cùng kỳ (873 tỷ đồng) và lãi sau thuế giảm 8% từ 107 tỷ xuống còn 98 tỷ đồng. Qua đó, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cũng giảm từ gần 142 tỷ đồng xuống 108,5 tỷ đồng./.