Cụ thể, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đã nhận được báo cáo của Công ty Luật TNHH ALB & Partners về kết quả thu hồi công nợ từ Tập đoàn FLC.

Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình thu hồi hơn 300 tỷ đồng công nợ từ FLC
Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình vừa thu hồi hơn 300 tỷ đồng công nợ từ FLC. T.L
Lợi nhuận 2022 âm, cổ phiếu của Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình bị đưa vào diện cảnh báo Tập đoàn Lộc Trời bị xử phạt và truy thu thuế hơn 6 tỷ đồng

Theo Công ty Luật ALB & Partners, công ty này đã hoàn tất 100% khối lượng công việc của họ về thu hồi nợ từ FLC, với tổng số nợ đã thu được là hơn 304 tỷ đồng, bao gồm cả tiền mặt và tài sản.

Cũng thông qua Công ty Luật ALB & Partners, ALB & Partners đã nhận được bản án có hiệu lực pháp luật của Toà án Nhân dân TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định về tranh chấp hợp đồng thi công xây dựng giữa 2 công ty này. Theo đó, Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình buộc Công ty Vì khoa học thanh toán cho Tập đoàn Hòa Bình số tiền hơn 100 tỷ đồng.

Trước đó, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình cũng vừa nhận được phán quyết của trọng tài liên quan đến vụ tranh chấp với Công ty cổ phần Xây dựng và phát triển đô thị. Theo đó, Hội đồng trọng tài chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình buộc Công ty cổ phần Xây dựng và phát triển đô thị phải thanh toán cho Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình số tiền gần 162 tỷ đồng.

Vấn đề về tài chính được kiểm toán nêu ý kiến nhấn mạnh

Về tình hình tài chính của Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình, tại báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất soát xét giữa niên độ, kiểm toán nêu vấn đề cần nhấn mạnh về khoản lỗ thuần cho kỳ kế toán nửa đầu năm 2023 là hơn 711 tỷ đồng và khoản lỗ lũy kế là hơn 2,8 nghìn tỷ đồng. Tại ngày phát hành báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ, tập đoàn có các khoản nợ vay đã quá hạn, trong đó có một số khoản vay đã được các ngân hàng đồng ý gia hạn.

Đối với các khoản vay còn lại đã quá hạn hoặc sắp đến hạn, tập đoàn đang trong quá trình thương thảo với ngân hàng để xin gia hạn các khoản vay này. Những điều kiện này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của tập đoàn.