Sớm ban hành nghị quyết mới để phát triển tam nông theo hướng hiện đại, bền vững
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Khánh Linh

Chiều 12/11, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) phối hợp cùng Ban Kinh tế Trung ương tổ chức hội thảo ''Định hướng chuyển đổi nền nông nghiệp Việt Nam theo hướng hiện đại, bền vững gắn với quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước''.

Đột phá từ cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới

Sau hơn 13 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam đã có chuyển biến mạnh mẽ, đạt được nhiều thành tựu to lớn. Toàn ngành Nông nghiệp đã quyết tâm triển khai các giải pháp đồng bộ và đạt được nhiều kết quả đột phá, với 2 trọng tâm là tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Giai đoạn 2008 - 2020, nông nghiệp liên tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá cao với bình quân 2,94%/năm, và phát triển khá toàn diện với chất lượng tăng trưởng ngày càng được cải thiện. Cơ cấu sản xuất có sự chuyển đổi tích cực, chuyển mạnh theo hướng chất lượng và giá trị gia tăng.

Nông sản Việt Nam đã tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Đồng thời, nông nghiệp đã thể hiện vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế và ổn định xã hội, đặc biệt là trong giai đoạn khó khăn của nền kinh tế, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh lương thực quốc gia, giảm nghèo bền vững.

Xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào mạnh mẽ, lan rộng cả nước. Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới về đích sớm trước 1,5 năm với những thành tựu được Chính phủ đánh giá là to lớn, toàn diện và lịch sử. Nông thôn Việt Nam có nhiều khởi sắc. Cơ sở hạ tầng được cải thiện, kinh tế nông thôn phát triển, chất lượng cuộc sống của người dân được nâng cao.

Nổi bật trong thành tựu của Nghị quyết số 26-NQ/TW là thu nhập bình quân đầu người dân khu vực nông thôn tăng nhanh hơn thu nhập của cư dân thành thị, từ 12,8 triệu đồng/năm (năm 2010) lên 42 triệu đồng/năm (năm 2020). Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều ở nông thôn giảm nhanh, bình quân khoảng 1,5%/năm; đến đầu năm 2021, con số này còn khoảng 4,2%.

Phát triển tam nông theo hướng hiện đại, bền vững

Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, tuy nhiên, khu vực nông nghiệp, nông thôn còn bộc lộ nhiều tồn tạị, hạn chế. Cụ thể, tăng trưởng có xu hướng chậm lại, chưa bền vững, chủ yếu dựa trên thâm dụng tài nguyên; chế biến nông sản chưa phát triển; liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị còn hạn chế…

Tại hội thảo, các đại biểu đã tham góp ý kiến vào một số định hướng giúp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn chặt hơn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng và xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt là một số khuyến nghị nhằm định hướng chuyển đổi nền nông nghiệp Việt Nam theo hướng hiện đại, bền vững.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam khẳng định, Nghị quyết số 26-NQ/TW được ban hành rất kịp thời, đi ngay vào cuộc sống, nhưng trong bối cảnh mới cả trong nước và quốc tế đòi hỏi cần tổng kết sâu sắc việc thực hiện nghị quyết. Đồng thời, Thứ trưởng Trần Thanh Nam cũng đề xuất ban hành nghị quyết mới về nông nghiệp, nông dân, nông thôn để định hướng sự phát triển của lĩnh vực này trong thời gian tới, giúp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm cơ cấu lại nông nghiệp gắn chặt hơn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng và xây dựng nông thôn mới; phát triển kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới, gắn với đô thị hóa.

Đồng quan điểm, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Duy Hưng - Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TW nhận định, dự thảo nghị quyết mới về nông nghiệp, nông dân, nông thôn được ban hành tới đây sẽ đánh giá chính xác và sát với tình hình thực tế hiện trạng lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn hiện nay.

Dự thảo nghị quyết này cũng xem xét tới vấn đề biến đổi khí hậu; sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, chuyển đổi số khi hội nhập kinh tế thế giới ngày càng sâu rộng. “Điều đó đòi hỏi chúng ta phải đáp ứng được các yêu cầu, tiêu chuẩn của các nước để có những đột phá và bước tiến mạnh mẽ hơn về nông nghiệp, nông dân, nông thôn thời gian tới" - ông Nguyễn Duy Hưng nói./.