thue

Toàn cảnh hội nghị tập huấn, triển khai mở rộng dịch vụ nộp thuế điện tử tại Cục Thuế tỉnh Phú Thọ ngày 5/5/2015

Mục đích của đợt tập huấn nhằm giúp cho cán bộ thuế nắm chắc về nội dung, thao tác thuần thục các bước của quy trình nộp thuế điện tử; từ đó hướng dẫn, hỗ trợ cho doanh nghiệp ứng dụng nộp thuế điện tử được nhanh chóng, chính xác.

Theo đó, cán bộ dự tập huấn đã được phổ biến về tổng quan hệ thống nộp thuế điện tử; quy trình đăng ký và nộp thuế điện tử; hướng dẫn sử dụng phân hệ nộp thuế điện tử. Đặc biệt, các cán bộ đã được thực hành thành thạo các bước, các thao tác của quy trình nộp thuế điện tử.

Lãnh đạo Cục Thuế yêu cầu, sau hội nghị này, các đơn vị thuế tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn rộng rãi, hướng dẫn cụ thể, hỗ trợ hiệu quả cho doanh nghiệp đăng ký sử dụng dịch vụ và thực hiện nộp thuế điện tử. Đồng thời, các đơn vị quán triệt nội dung, mục đích của kế hoạch mở rộng nộp thuế điện tử của Cục Thuế đến từng cán bộ; giao chỉ tiêu cụ thể về số lượng doanh nghiệp phải triển khai nộp thuế điển tử trong năm 2015 đến từng cán bộ thuế thực hiện./.

Tin và ảnh: Văn Học