Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, trên cơ sở tổng kết, đánh giá 15 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 16/10/2003, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/01/2019, đây là văn kiện chính trị có tính định hướng quan trọng, lâu dài, mở ra nhiều cơ hội, tiềm năng lớn để thành phố phát triển trong giai đoạn mới.

Tìm giải pháp đột phá huy động nguồn lực đầu tư cho thành phố Đà Nẵng

Từ trái sáng phải: Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông; Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng; Phó Trưởng Ban Kinh tế trung ương Nguyễn Hồng Sơn chủ trì hội nghị.

Nhận thức được ý nghĩa chiến lược và tầm quan trọng đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan Trung ương tập trung quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết; kịp thời ban hành 12 chương trình, kế hoạch chuyên đề cụ thể hóa Nghị quyết với 525 nhiệm vụ, đến nay đã hoàn thành 113 nhiệm vụ (tỷ lệ 21,5%), đang triển khai 390 nhiệm vụ (tỷ lệ 74,3%). Đồng thời, thành phố cũng bám sát và gắn kết chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Trình bày Báo cáo tóm tắt Đề án, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Hồng Sơn cho hay, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết, phát triển kinh tế- xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh thành phố Đà Nẵng đạt được một số kết quả quan trọng.

Kinh tế của thành phố có bước phát triển. Quy mô kinh tế tiếp tục được mở rộng; tăng trưởng kinh tế được duy trì, chất lượng tăng trưởng được cải thiện với năng suất lao động cao hơn bình quân cả nước và cao nhất trong vùng (đạt 211,8 triệu đồng/lao động), mức độ tập trung kinh tế ngày càng cao, gấp 3,4 lần so cả nước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng hiện đại với tỷ trọng khu vực dịch vụ và công nghiệp chiếm gần 90% trong GRDP thành phố; một số ngành, lĩnh vực có bước phát triển khá, hướng tới là trung tâm vùng, nhất là thương mại, dịch vụ, du lịch biển.

Tìm giải pháp đột phá huy động nguồn lực đầu tư cho thành phố Đà Nẵng
Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Hồng Sơn phát biểu tại hội nghị.

Không gian và tiềm năng kinh tế biển từng bước được khai thác và phát huy hiệu quả. Hệ thống kết cấu hạ tầng tiếp tục được đầu tư theo hướng đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm; đô thị phát triển theo mô hình đô thị nén hiện đại với tỷ lệ đô thị hoá đạt 87,45%, cao nhất cả nước.

Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh gắn với thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đạt nhiều kết quả quan trọng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW, phát triển kinh tế- xã hội thành phố Đà Nẵng còn nhiều khó khăn. Một số chỉ tiêu khó hoàn thành nếu không có quyết tâm cao và nỗ lực lớn.

Trong phần tham luận chính, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông đã trình bày tham luận “Một số giải pháp đột phá trong thu hút, huy động các nguồn lực đầu tư cho thành phố Đà Nẵng thời gian tới”.

Hội nghị cũng đã lắng nghe ý kiến phát biểu tham luận của các chuyên gia, nhà khoa học. Trong phần thảo luận của hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, đề xuất giải pháp nhằm phát triển Đà Nẵng theo mục tiêu tại Nghị quyết số 43-NQ/TW; hiến kế để Đà Nẵng chủ động phát huy nội lực, tăng cường liên kết, hợp tác với các địa phương trong vùng để từng bước khẳng định vai trò là đô thị lớn, cực phát triển quan trọng của vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Trung bộ; đề xuất các cơ chế, chính sách mang tính đột phá cho thành phố Đà Nẵng trong thời gian tới.