Sáng ngày 25/12, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước công bố 7 luật đã được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6. 7 luật này gồm: Luật Viễn thông; Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; Luật Căn cước; Luật Nhà ở; Luật Tài nguyên nước; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật Kinh doanh bất động sản.

Người dưới 14 tuổi có thể được cấp thẻ căn cước

Về Luật Căn cước 2023, Trung tướng Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, nhiều quy định mới trong cấp, sử dụng thẻ căn cước sẽ có hiệu lực thi hành từ 1/7/2024.

Từ 1/7/2024, bỏ thông tin quê quán, vân tay trên thẻ căn cước
Trung tướng Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Bộ Công an, thông tin về một số quy định mới trong Luật Căn cước 2023.

Theo đó, người dân không phải đến cơ quan quản lý để cấp lại thẻ căn cước, mà thực hiện trực tuyến trên cổng dịch vụ công, ứng dụng định danh quốc gia. Đối tượng áp dụng cũng được mở rộng hơn so với Luật Căn cước công dân năm 2014. Luật mới bổ sung quy định về quản lý, cấp thẻ căn cước cho người dưới 14 tuổi theo nhu cầu. Còn với người từ đủ 14 tuổi trở lên, làm thẻ căn cước là bắt buộc.

Luật Căn cước năm 2023 quy định mở rộng, tích hợp nhiều thông tin khác của công dân và người gốc Việt Nam trong các cơ sở dữ liệu khác vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước so với Luật Căn cước công dân năm 2014, để trực tiếp phục vụ cho việc ứng dụng tiện ích của thẻ căn cước, căn cước điện tử, kết nối, chia sẻ thông tin người dân.

Đồng thời, luật bổ sung quy định cấp giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch. Đây là nội dung mới so với quy định của Luật Căn cước công dân 2014, nhằm bảo đảm quyền, lợi ích của người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch đang sinh sống tại Việt Nam, phục vụ tốt hơn công tác quản lý nhà nước về dân cư.

Theo lãnh đạo Bộ Công an, Luật Căn cước mới đã sửa đổi, bổ sung theo hướng lược bỏ vân tay; sửa quy định về thông tin số thẻ căn cước; dòng chữ “căn cước công dân, quê quán, nơi thường trú, chữ ký của người cấp thẻ” được sửa thành “số định danh cá nhân, căn cước, nơi đăng ký khai sinh, nơi cư trú trên thẻ căn cước...”.

“Việc thay đổi, cải tiến như trên để tạo thuận lợi hơn cho người dân trong quá trình sử dụng thẻ căn cước, hạn chế việc phải cấp đổi thẻ căn cước và bảo đảm tính riêng tư của người dân” - Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng cho biết.

Luật Căn cước năm 2023 còn bổ sung quy định về việc tích hợp một số thông tin có tính ổn định, được sử dụng thường xuyên của người dân ngoài thông tin về căn cước vào thẻ căn cước. Các thông tin căn cước của người dân cơ bản sẽ được lưu trữ, khai thác, sử dụng thông qua chip điện tử trên thẻ căn cước.

Thẻ căn cước công dân đã cấp vẫn còn nguyên giá trị sử dụng

Lãnh đạo Bộ Công an cho biết việc sử dụng các thông tin tích hợp từ thẻ căn cước có giá trị tương đương việc cung cấp thông tin hoặc sử dụng các giấy tờ có chứa thông tin đó trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công và giao dịch dân sự, kinh tế, thương mại. Việc này giúp giảm giấy tờ cho người dân, tạo thuận lợi cho người dân trong thực hiện giao dịch dân sự, thực hiện chuyển đồi số, cải cách thủ tục hành chính.

Từ 1/7/2024, bỏ thông tin quê quán, vân tay trên thẻ căn cước
Mẫu thẻ căn cước công dân. Ảnh: TL
Luật cũng quy định trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan quản lý căn cước phải cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước. Quy định này áp dụng chung trên toàn quốc, không phân biệt theo địa bàn cư trú của người dân như Luật Căn cước công dân năm 2014.

Với trường hợp cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước; trình tự, thủ tục cấp, đổi lại thẻ căn cước, Luật Căn cước năm 2023 quy định bổ sung việc cấp lại thẻ căn cước được thực hiện trực tuyến trên cổng dịch vụ công, ứng dụng định danh quốc gia (người dân không phải đến cơ quan quản lý căn cước để thực hiện thủ tục).

Cơ quan quản lý căn cước sử dụng thông tin về ảnh khuôn mặt, vân tay, mống mắt đã được thu nhận lần gần nhất và các thông tin hiện có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước để cấp lại thẻ căn cước cho người dân.

Được biết, những thẻ căn cước công dân đã cấp thì vẫn còn nguyên giá trị sử dụng, không bị tác động bởi quy định này. Để tạo điều kiện cho công dân, luật đã quy định chuyển tiếp theo hướng thẻ căn cước công dân đã được cấp trước ngày luật này có hiệu lực thi hành có giá trị sử dụng đến hết thời hạn được in trên thẻ. Công dân khi có nhu cầu được cấp đổi sang thẻ căn cước.

Các loại giấy tờ có giá trị pháp lý đã phát hành mà sử dụng thông tin từ chứng minh nhân dân, căn cước công dân được giữ nguyên giá trị sử dụng; cơ quan nhà nước không được yêu cầu công dân thay đổi, điều chỉnh thông tin về chứng minh nhân dân, căn cước công dân trong giấy tờ đã cấp.

Với những thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân hết hạn sử dụng từ ngày 15/1/2024 đến trước ngày 30/6/2024, sẽ tiếp tục có giá trị sử dụng đến hết ngày 30/6/2024./.