Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) vừa thông báo bổ sung mã cổ phiếu CAV của Công ty cổ phần Dây Cáp điện Việt Nam vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.

85 mã cổ phiếu bị cắt margin trên HOSE
Thêm CAV, danh sách bị cắt margin hiện tại trên HOSE là 85 mã cổ phiếu. Ảnh tư liệu minh họa.

Nguyên nhân do HOSE vừa thông báo hủy niêm yết 57,6 triệu cổ phiếu CAV bởi trước đó, công ty này hủy tư cách công ty đại chúng, theo thông báo của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước. Ngày hủy niêm yết là 18/7, ngày giao dịch cuối cùng là 17/7.

Thực tế, quyết định hủy niêm yết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của CAV thông qua trước đó.

Như vậy, thêm trường hợp của CAV, danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch trên HOSE đã nâng lên con số 85, tính đến ngày 18/6.

Trong đó, có một số mã đáng chú ý như VTP, TTF, SMC, PSH, LDG, ITA, HVN, HNG, HBC, HAG, FRT, FIT, FCN, DXS, DLG, CRE, APH… và 7 quỹ khác FUCTVGF5, FUCVREIT, FUEFCV50, FUEIP100, FUEKIV30, FUEKIVND, FUEMAVND.

Các nguyên nhân được HOSE đưa ra bao gồm chứng khoán thuộc diện cảnh báo/kiểm soát/hạn chế giao dịch; lợi nhuận sau thuế kiểm toán của công ty mẹ năm 2023 là số âm, báo cáo kiểm toán có ý kiến của đơn vị kiểm toán; thời gian niêm yết dưới 6 tháng…/.