Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn cho biết, đối tượng tham gia lớp tập huấn đa dạng nhằm phổ biến kiến thức sở hữu trí tuệ được sâu rộng.

Theo đó, lớp tập huấn có sự tham gia của cán bộ, chuyên viên tỉnh đoàn, đại diện hiệp hội doanh nghiệp, liên minh hợp tác xã; phòng kinh tế TP. Bắc Kạn, hội nông dân các huyện; các doanh nghiệp, hợp tác xã, các cá nhân đã và sẽ có ý định đăng ký nhãn hiệu, sử dụng và khai thác hiệu quả nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể.

Bắc Kạn: Phổ cập kiến thức sở hữu trí tuệ cho người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã

Giảng viên Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo, Cục Sở hữu trí tuệ truyền đạt các nội dung mới về sở hữu trí tuệ tại lớp tập huấn. Ảnh: CTV

Lớp tập huấn đã được giảng viên Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo, Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ giới thiệu sơ lược các quy định pháp luật về bảo hộ nhãn hiệu; hướng dẫn hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu. Cách thức sử dụng và khai thác hiệu quả nhãn hiệu tập thể, chỉ dẫn địa lý đã được bảo hộ. Một số nội dung chuẩn bị triển khai hoạt động sở hữu trí tuệ năm 2024.

Theo đại diện Cục Sở hữu trí tuệ, việc thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ quản lý, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của chủ thể quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu hàng hóa của cán bộ quản lý, chuyên viên các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Qua đó, giúp cho việc xây dựng, nâng cao giá trị thương hiệu sản phẩm nông sản, đặc sản Bắc Kạn.

Bắc Kạn: Phổ cập kiến thức sở hữu trí tuệ cho người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã

Sản phẩm bí xanh thơm Ba Bể đang được đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý. Ảnh: TL

Theo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn, đến nay tỉnh Bắc Kạn đã đăng ký bảo hộ thành công 4 chỉ dẫn địa lý, 3 nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm đặc sản của địa phương.

Tỉnh Bắc Kạn đang thực hiện việc đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm bí xanh thơm Ba Bể, nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm Nếp Khẩu Nua Pái của huyện Chợ Đồn và sản phẩm Nếp Tài của huyện Ba Bể.