cục-thuế-bắc-ninh-đối-thoại-trực-tuyến-với-người-nộp-thuế.jpg

Cục Thuế Bắc Ninh dự kiến tổ chức hội nghị đối thoại trực tuyến với người nộp thuế vào ngày 27/8.

Ngày 27/8/2021 tới đây, Cục Thuế Bắc Ninh sẽ tổ chức hội nghị đối thoại, hỗ trợ thông qua hình thức trực tuyến trên website của cục thuế nhằm cập nhật thông tin về chính sách thuế mới đến người nộp thuế; giải đáp các vướng mắc của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân người nộp thuế trên địa bàn, qua đó tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp và tăng cường quan hệ hợp tác giữa doanh nghiệp với các cơ quan thuế.

Lãnh đạo Cục Thuế Bắc Ninh cho biết, buổi đối thoại, hỗ trợ trực truyến với người nộp thuế thông qua hình thức trực tuyến trên website của cục thuế tại đia chỉ: bacninh.gdt.gov.vn, được tổ chức vào ngày 27/8/2021. Cụ thể, buổi sáng từ 8h đến 11h30, buổi chiều từ 13h30 đến 17h.

Ngoài việc đặt câu hỏi giải đáp vướng mắc tại hội nghị trực tuyến, các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân người nộp thuế trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh có thể liên hệ và gửi câu hỏi vướng mắc thông qua Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế Cục Thuế Bắc Ninh, tại địa chỉ Email: phongtthtthue.bni@gdt.gov.vn). Đề nghị người nộp thuế gửi câu hỏi chậm nhất ngày 25/8/2021, hoặc gửi câu hỏi trực tiếp tại buổi hỗ trợ, đối thoại theo thời gian đã thông báo nêu trên.

Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh sẽ tổng hợp và giải đáp tất cả câu hỏi vướng mắc của người nộp thuế tại buổi đối thoại hỗ trợ trực truyến hoặc bằng văn bản khi kết thúc hội nghị đối thoại. Đồng thời, Cục Thuế Bắc Ninh mong nhận được sự quan tâm, tham gia, hợp tác của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, người nộp thuế trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh tham gia đối thoại với cơ quan thuế, nhằm tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế vượt qua khó khăn trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19./.

Văn Tuấn