hairquan, hà nội

Cán bộ hải quan kiểm tra thực tế hàng hóa xuất nhập khẩu. Ảnh: Hải Anh

Theo đó, Công ty Anpha- AG có trách nhiệm thành lập kho ngoại quan chuyên dùng để lưu giữ hàng hóa có yêu cầu bảo quản lạnh, với tổng diện tích 1.362 m2, có các khu vực chức năng như: kho lạnh 1.050 m2, khu vực trung chuyển hàng hóa 200 m2, văn phòng làm việc của hải quan quản lý kho 64 m2, cửa xuất nhập hàng hóa gần 15 m2.

Kho ngoại quan sẽ được xây dựng tại lô E02, đường 2, khu công nghiệp Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, do Anpha-AG làm chủ sở hữu.

Quyết định nêu rõ: Cục Hải quan Long An có trách nhiệm giám sát việc thực hiện quyết định. Sau 6 tháng kể từ ngày 3/3/2015, nếu kho ngoại quan không hoạt động mà không có lý do chính đáng, Cục Hải quan Long An kiểm tra, báo cáo đề nghị Tổng cục Hải quan chấm dứt hiệu lực của quyết định…/.

Kho ngoại quan được phép thành lập ở các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là đầu mối giao lưu hàng hoá giữa Việt Nam với nước ngoài, có điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu; các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu chế xuất, các khu kinh tế đặc biệt khác chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan.

Hải Anh