Chùm ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương tại Đền thờ Quốc tổ Lạc Long Quân

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương, dâng hoa tại Đền thờ Quốc tổ Lạc Long Quân, Cà Mau. (Ảnh: Doãn Tấn)

Chùm ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương tại Đền thờ Quốc tổ Lạc Long Quân

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương, dâng hoa tại Đền thờ Quốc tổ Lạc Long Quân.

Chùm ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương tại Đền thờ Quốc tổ Lạc Long Quân

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ viết lưu bút tại Đền thờ Quốc tổ Lạc Long Quân.

Chùm ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương tại Đền thờ Quốc tổ Lạc Long Quân

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu thăm biểu tượng cột cờ Hà Nội tại Khu Du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Chùm ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương tại Đền thờ Quốc tổ Lạc Long Quân

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các đại biểu thăm biểu tượng cột cờ Hà Nội tại Khu Du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau.