Cục Hải quan Hải Phòng cho biết, nhờ hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp phục hồi sau đại dịch Covid-19 nên đến thời điểm này hoạt động thu ngân sách của đơn vị cũng đạt kết quả tích cực.

Tính đến đầu tháng 8/2022, đơn vị đã thu ngân sách đạt hơn 45.063 tỷ đồng, đạt 70,8% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao (63.630 tỷ đồng), đạt 67,2% chỉ tiêu Tổng cục Hải quan giao (67.050 tỷ đồng), tăng tương ứng 15,5% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, tính riêng khu vực Hải Phòng thu được 38.661 tỷ đồng, đạt 69,1% so với chỉ tiêu Bộ Tài chính giao, đạt 65,7% chỉ tiêu Tổng cục Hải quan giao (58.800 tỷ đồng), tăng tương ứng 13,6%) so với cùng kỳ năm 2021.

Cục Hải quan Hải Phòng thông quan cho lượng hàng hóa đạt gần 68 tỷ USD
Cục Hải quan Hải Phòng thông quan hàng hóa qua hệ thống máy soi container. Ảnh: CTV HQHP

Theo đánh giá của Phòng Thuế xuất nhập khẩu, Cục Hải quan Hải Phòng, số thu của đơn vị trong tháng 7/2022, chỉ đạt 6.442,8 tỷ đồng, giảm 6,9% so với cùng kỳ tháng trước. Nguyên nhân giảm thu là do nguồn thu từ thuốc lá, rượu nhập khẩu giảm.

Theo Cục Hải quan Hải Phòng, từ ngày 1/7/2022 các sản phẩm thuốc lá, rượu nhập khẩu hoặc sản xuất để tiêu thụ trong nước phải dán tem điện tử thay thế cho việc sử dụng tem in mã vạch đa chiều, theo quy định tại Thông tư số 23/2021/TT-BTC, ngày 30/3/2021 của Bộ Tài chính, hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá. Vì vậy, các doanh nghiệp làm thủ tục tại Hải Phòng đã chuyển về làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan Hà Nội sẽ thuận tiện hơn và tiết kiệm chi phí.

Tuy nhiên, Phòng Thuế xuất nhập khẩu cho hay, với tiến độ như hiện nay, đơn vị có khả năng hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách được Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan giao./.