Cụ thể, thống kê đến 15/11/2021, Cục Hải quan Thanh Hóa đã làm thủ tục cho lượng hàng hóa đạt kim ngạch hơn 9,3 tỷ USD, tăng hơn 30% so với cùng kỳ.

Nhờ kim ngạch xuất nhập khẩu tăng mạnh nên đến nay, Cục Hải quan Thanh Hóa đã thu ngân sách đạt hơn 11.312 tỷ đồng, vượt 10,91% so với chỉ tiêu do Bộ Tài chính giao (10.200 tỷ đồng) và vượt 4,75% chỉ tiêu phấn đấu do Tổng cục Hải quan giao (10.800 tỷ đồng).

Hải quan Thanh Hóa thu ngân sách vượt chỉ tiêu phấn đấu năm 2021
Cục Hải quan Thanh Hóa thu ngân sách vượt chỉ tiêu phấn đấu năm 2021. Ảnh: Phong Nhân

Trong đó, số thu nộp ngân sách chủ yếu của đơn vị là thu thuế giá trị gia tăng mặt hàng dầu thô nhập khẩu của Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn; khoản thu từ dầu thô tính đến 15/11/2021 đạt hơn 8.698 tỷ đồng, chiếm 77 %/tổng số thu nộp ngân sách của đơn vị.

Nguồn thu lớn thứ 2 là từ mặt hàng hóa chất và nguyên liệu sản xuất (sắt phế liệu, các nguyên liệu, vật liệu, chất xúc tác tham gia vào quá trình sản xuất). Số thu ngân sách đối với nhóm mặt hàng này đã đạt 1.536 tỷ đồng, chiếm 13,6%/ tổng thu ngân sách.

Đề cập đến mục tiêu thực hiện từ nay đến hết năm 2021, Cục Hải quan Thanh Hóa cho biết, đơn vị tiếp tục thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu ngân sách nhà nước.

Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế, hạn chế ảnh hưởng của dịch Covid-19, đơn vị tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình “Nộp thuế điện tử qua ngân hàng phối hợp thu và thông quan 24/7” và “Chương trình nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu” năm 2021, góp phần nâng cao chỉ số theo dõi, đánh giá kết quả cải cách hành chính năm 2021 và các năm tiếp theo./.