Hinh ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên
Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự Ngày hội Khởi nghiệp Quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ tư.
Hinh ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên
Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự Ngày hội Khởi nghiệp Quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ tư.
Hinh ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên
Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự Ngày hội Khởi nghiệp Quốc gia của học sinh, sinh viên.
Hinh ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên
Thủ tướng Phạm Minh Chính với học sinh, sinh viên tại ngày hội.
Hinh ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên
Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan trưng bày ý tưởng khởi nghiệp của học sinh, sinh viên.
Hinh ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên
Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan trưng bày ý tưởng khởi nghiệp của học sinh, sinh viên.
Hinh ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên
Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan trưng bày ý tưởng khởi nghiệp của học sinh, sinh viên.