Số lượng cổ phiếu niêm yết là 110 triệu cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương đương tổng giá trị cổ phiếu niêm yết theo mệnh giá là 1.100 tỷ đồng. Kế hoạch niêm yết cổ phiếu này đã được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của MCM thông qua vào cuối tháng 4.

HoSE chấp thuận niêm yết cổ phiếu MCM của Mộc Châu Milk
Kết thúc phiên giao dịch ngày 24/5, cổ phiếu MCM tăng 0,51% lên mức 39.100 đồng/cổ phiếu. Tính từ đầu năm đến nay, thị giá MCM chỉ tăng 5%. Ảnh minh họa.

Cổ phiếu MCM được niêm yết và giao dịch trên sàn UPCoM thuộc Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội từ tháng 12/2020, với khối lượng niêm yết lần đầu là 66,8 triệu cổ phiếu.

Về kết quả kinh doanh quý I/2024, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của Mộc Châu Milk giảm lần lượt 15% và 51% so với cùng kỳ năm trước, xuống mức 625 tỷ đồng và 50 tỷ đồng.

Theo giải trình của Mộc Châu Milk, lợi nhuận giảm là do doanh thu bán hàng giảm so với cùng kỳ năm 2023 do ảnh hưởng từ tình hình kinh tế quý I/2024 còn khó khăn, dẫn đến sức mua của người tiêu dùng giảm.

Tính đến ngày 31/3, tổng tài sản của Mộc Châu Milk đạt 2.605 tỷ đồng, trong đó tài sản ngắn hạn chiếm 80% ở mức 2.077 tỷ đồng. Hàng tồn kho tăng 38% lên 257 tỷ đồng.

Năm 2024, Mộc Châu Milk đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt hơn 3.367 tỷ đồng, tăng 7% so với năm thực hiện năm 2023 và lợi nhuận sau thuế đạt 332 tỷ đồng, giảm 11%. Như vậy, đến hết quý I/2024, MCM hoàn thành 19% kế hoạch doanh thu và 15% kế hoạch lợi nhuận năm. Mức cổ tức năm 2024 tối thiểu 50%/lợi nhuận sau thuế.