Trong đó, KBC trình cổ đông kế hoạch mua lại 100 triệu cổ phiếu KBC để giảm vốn điều lệ, nguồn thực hiện là thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu và dự kiến triển khai sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được tài liệu đăng ký mua cổ phiếu. Nếu tính theo giá thị trường ngày 8/12 là 23.250 đồng/cổ phiếu, ước tính Kinh Bắc sẽ bỏ ra số tiền khoảng 2.325 tỷ đồng để mua vào 100 triệu cổ phiếu KBC.

KBC lên kế hoạch lãi sau thuế 4.000 tỷ đồng, trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 20% năm 2023
Ảnh minh họa

Điểm đáng lưu ý, công ty dự kiến giá mua cổ phiếu quỹ sẽ theo giá thị trường, nhưng không cao hơn 34.000 đồng/cổ phiếu. Như vậy, tối đa công ty sẽ bỏ ra số tiền 3.400 tỷ đồng để mua lại 100 triệu cổ phiếu KBC.

Bên cạnh đó, Kinh Bắc trình cổ đông kế hoạch trả cổ tức tiền mặt năm 2023 với tỷ lệ 20%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 2.000 đồng, thời gian triển khai trong năm 2023. Kinh Bắc cũng trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2023 với doanh thu 9.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 4.000 tỷ đồng.

Trong đó, Kinh Bắc cho biết hiện đang làm việc với các đối tác, ước tính khả năng cho thuê đạt 200 ha trong năm 2023 tại các dự án khu công nghiệp (KCN), bao gồm: Nam Sơn Hạp Lĩnh, KCN Quang Châu, KCN Tân Phú Trung, KCN Tân Tập, KCN Lộc Giang, các cụm KCN ở Long An, Hưng Yên và đặc biệt KCN Tràng Duệ mở rộng giai đoạn 3 thì khách hàng đã sẵn sàng. Với việc mở rộng quỹ đất trong giai đoạn tới, công ty sẽ còn được phê duyệt mới 3 KCN với diện tích khoảng 3.000 ha./.