Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Quân- Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN); các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, các đồng chí Lãnh đạo KBNN; các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ và toàn thể đảng viên các Chi bộ thuộc Đảng bộ cơ quan KBNN Trung ương.

Kho bạc Nhà nước Trung ương tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2022
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: KBNN

Hội nghị đã nghe GS.TS. Tạ Ngọc Tấn- Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung

Theo GS.TS. Tạ Ngọc Tấn, cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là công trình khái quát lý luận cao, tổng kết thực tiễn sâu sắc về những phát triển sáng tạo riêng có của Đảng ta về mô hình CNXH Việt Nam; là cơ sở quan trọng cho việc tiếp tục tổng kết lý luận về đường lối đổi mới của Đảng ta.

ương phân tích, truyền đạt ý nghĩa của cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa Xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa Xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Truyền đạt, phổ biến chuyên đề Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 về “Tăng cường tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên”, GS.TS. Tạ Ngọc Tấn cho rằng, cần tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên về tính tiên phong, gương mẫu; Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương khóa XI, XII, XIII. Đó là học thật, làm thật, nói đi đôi với làm; đặc biệt quan tâm công tác xây dựng Đảng về đạo đức; Tạo môi trường, động lực để cán bộ, đảng viên phát huy tính tiên phong, gương mẫu trong công tác…

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Thị Huệ - Phó Bí thư Đảng ủy KBNN Trung ương, Phó Tổng Giám đốc KBNN khẳng định, trong thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, Đảng ủy Cơ quan KBNN Trung ương rất chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên. Đảng ủy Cơ quan KBNN Trung ương đã ban hành Kế hoạch toàn khóa và Kế hoạch năm 2022 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh đi đôi với việc triển khai phổ biến, quán triệt tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Từ những bài học về lý luận được phổ biến tại Hội nghị, đồng chí Trần Thị Huệ cho rằng, mỗi cán bộ, đảng viên cần nêu cao tính nêu gương và tiên phong, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển, nâng cao đạo đức cách mạng, trách nhiệm và tinh thần cống hiến của mỗi cán bộ, đảng viên trong công việc chuyên môn tại đơn vị mình…