trần tuấn anh

Trưởng ban Kinh tế Trung ương thăm và làm việc tại Khu Kinh tế Vân Phong.

Qua gần 10 năm thực hiện Kết luận số 53-KL/TW (năm 2012) của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hoà đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, trong đó định hướng phát triển Khu Kinh tế Vân Phong, với sự nỗ lực cố gắng, tinh thần đoàn kết, thống nhất, chủ động, đổi mới, sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Khánh Hòa đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Tuy nhiên, bên cạnh các thành tựu đạt được trong việc thực hiện Kết luận số 53-KL/TW và việc xây dựng Khu kinh tế Vân Phong, Khánh Hòa vẫn còn những tồn tại, khó khăn cần khắc phục, việc phát triển khu kinh tế Vân Phong chưa đạt được như kỳ vọng.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đánh giá cao những thành tựu và nỗ lực của tỉnh Khánh Hòa trong việc triển khai thực hiện Kết luận số 53-KL/TW của Bộ Chính trị nói chung và việc định hướng phát triển Khu kinh tế Vân Phong nói riêng.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương đề nghị, Khánh Hòa cần tập trung đánh giá toàn diện, sâu sắc việc thực hiện Kết luận số 53-KL/TW. Đặc biệt đối với 4 khâu đột phá mà tỉnh đã xác định, cần phải có những chương trình hết sức cụ thể đặt trong bối cảnh tình hình biến động lớn của thế giới (đại dịch, kinh tế số, xã hội số, chiến tranh thương mại...) và những yêu cầu phát triển mới của đất nước...

Ông Trần Tuấn Anh nhấn mạnh: “Khánh Hoà cần phải trở thành một tỉnh mạnh về biển và giàu, đẹp từ biển. Đổi mới mô hình tăng trưởng và tái cơ cấu các ngành kinh tế của tỉnh theo hướng đẳng cấp, chất lượng, đa dạng, kết nối với kinh tế biển; phục vụ phát triển kinh tế biển, lấy kinh tế biển làm trọng tâm”.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương cũng cho rằng, Khu kinh tế Vân Phong không chỉ là trung tâm kinh tế của tỉnh Khánh Hòa có vai trò đầu tàu thu hút đầu tư mà còn là động lực phát triển kinh tế cho các vùng lân cận và cho cả nước. Vân Phong phải hướng tới việc trở thành hình mẫu về phát triển kinh tế biển, nơi có sự gắn kết chặt chẽ, có tác động thúc đẩy, hỗ trợ lẫn nhau phát triển giữa các ngành công nghiệp, nông nghiệp (thuỷ, hải sản) và dịch vụ; về thể chế và mô hình phát triển; về kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh; về sự kết nối và thúc đẩy nhau cùng phát triển.

Đồng thời, đề nghị tỉnh tích cực phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu xây dựng, đề xuất một số cơ chế đặc thù, đảm bảo môi trường đầu tư ổn định để thu hút các nhà đầu tư chiến lược có quy mô lớn đến đầu tư lâu dài tại đây.

Hiện nay, Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư, các nghị định hướng dẫn thi hành đã có hiệu lực, Khánh Hoà cần có kế hoạch thu hút, đa dạng hóa các hình thức đầu tư, trong đó xác định vốn ngân sách là vốn mồi để đầu tư hệ thống giao thông đồng bộ, kết nối Khu kinh tế Vân Phong với các hạ tầng giao thông hiện hữu của Khánh Hòa và các tỉnh trong vùng và cả nước. Về hạ tầng an sinh xã hội, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đề nghị xây dựng và đề xuất các chính sách ưu đãi cụ thể về đầu tư xây dựng nhà ở, nhà thu nhập thấp, các công trình an sinh xã hội bảo đảm nhu cầu thiết yếu cho người lao động…/.

Tài Tâm