Lạc Dương, Đơn Dương, Đức Trọng và một phần huyện Lâm Hà sẽ sáp nhập vào TP. Đà Lạt
Theo quy hoạch, TP. Đà Lạt sẽ có diện tích gấp khoảng 9 lần hiện tại

Cụ thể, ngày 17/3 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định Số 257/QĐ-TTg phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung TP. Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2045.

Quyết định phê duyệt cho thấy, phạm vi ranh giới lập quy hoạch là toàn bộ địa giới hành chính TP. Đà Lạt và các huyện Lạc Dương, Đơn Dương, Đức Trọng và một phần huyện Lâm Hà (gồm thị trấn Nam Ban và các xã Mê Linh, Đông Thanh, Gia Lâm, Nam Hà), với cao trình được xác định từ 850m trở lên. Tổng diện tích tự nhiên khoảng 335.930 ha (gần gấp 9 lần diện tích TP. Đà Lạt hiện nay).

Theo nhiệm vụ được Thủ tướng phê duyệt, quy mô dân số Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm đến năm 2035 khoảng 1.100.000 - 1.150.000 người; đến năm 2045 khoảng 1.900.000 - 1.950.000 người.

Mục tiêu của phê duyệt lần này là cụ thể hoá những chiến lược, định hướng phát triển của Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Lâm Đồng, đáp ứng yêu cầu quản lý và phát triển kinh tế - xã hội - văn hóa - không gian đô thị - kiến trúc cảnh quan trên địa bàn TP. Đà Lạt và vùng phụ cận.

Đồng thời, việc phê duyệt tạo điều kiện khả thi để thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm giải quyết các vấn đề trong phát triển đô thị hiện nay như dân số, nhà ở, hạ tầng, giao thông, môi trường, thích ứng với biến đổi khi hậu và đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Qua đó, kế thừa, tiếp tục triển khai thực hiện các định hướng cơ bản, các nội dung của quy hoạch chung hiện hành vẫn còn phù hợp; khai thác hiệu quả điều kiện tự nhiên, hệ sinh thái đặc trưng của TP. Đà Lạt để phát triển thành phố hiện đại, có bản sắc, tạo sức hấp dẫn của đô thị, từng bước nâng cao chất lượng đô thị; phát triển hài hòa giữa kinh tế với văn hóa - xã hội, bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu; hướng tới sự đồng bộ giữa xây dựng mới và cải tạo, chỉnh trang đô thị.

Kế hoạch được phê duyệt làm cơ sở để chính quyền địa phương và các tổ chức, đơn vị triển khai quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết các khu vực, lập các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn TP. Đà Lạt và vùng phụ cận theo quy định và là công cụ pháp lý để chính quyền các cấp quản lý, kiểm soát các hoạt động đầu tư xây dựng và sự phát triển của TP. Đà Lạt và vùng phụ cận theo quy hoạch được duyệt.

Bảo tồn và phát triển Đà Lạt thành đô thị đặc thù về quy hoạch, kiến trúc, văn hóa, lịch sử, cảnh quan tự nhiên; phát triển du lịch - văn hóa - khoa học, xanh và hiện đại có đẳng cấp quốc tế; phát triển đô thị theo hướng bền vững.

Về tính chất đô thị, Đà Lạt sẽ là trung tâm hành chính - chính trị, kinh tế - văn hóa, khoa học - kỹ thuật của tỉnh Lâm Đồng; trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp và du lịch văn hóa di sản tầm quốc gia, khu vực và quốc tế… ; có vị trí quan trọng về quốc phòng và an ninh đối với khu vực Tây Nguyên và cả nước. TP. Đà Lạt là đô thị phát triển du lịch quốc gia và đô thị có đặc trưng về di sản.