>> ABT, DQC, VIR thông báo lịch trả cổ tức

>> SD6: Họp cổ đông bất thường để tăng vốn điều lệ

>> HNM : Lợi nhuận sau thuế quý III tăng tới 146,87%

Giải trình của MCP cho biết, lợi nhuận sau thuế quý III/2013 tang mạnh như vậy là do doanh thu quý III/2013 cao hơn cùng kỳ năm 2012 nên tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu tăng.

Đồng thời Công ty mới đưa vào vận hành dây truyền tự động sản xuất hộp dùng cho thủy sản, chất lượng sản phẩm cao nên thỏa mãn được nhu cầu của khách hàng. Thêm đó, quý III/2013 công ty có được thị trường xuất khẩu mới.

Được biết, MCP có số vốn điều lệ là 103,395 tỷ đồng, với 10,3 triệu cổ phiếu đang lưu hành. Công ty hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực in, tráng vecni trên sắt. Sản xuất, gia công các loại bao bì bằng kim loại. Kinh doanh các loại sắt lá, nhôm lá (dạng cuộn, dạng tờ), các loại vật tư, hoá chất sử dụng công nghệ in trên sắt lá. Mua bán các loại máy móc thiết bị và phụ tùng thay thế dùng trong lĩnh vực: in, tráng vecni trên sắt lá, sản xuất các loại bao bì bằng kim loại và sản xuất các loại sắt lá.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 25/10/2013 cổ phiếu MCP có giá 15.000 đồng/cổ phiếu./.

Hồng Quyên