EPS đạt 4.421 đồng/cổ phiếu, tăng trưởng 22,2% so với năm trước. Trong đó, khối công nghệ (bao gồm dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) trong nước và dịch vụ CNTT nước ngoài) tiếp tục giữ vai trò chủ chốt, đóng góp 58% doanh thu và 45% lợi nhuận trước thuế của toàn tập đoàn, tương đương 25.521 tỷ đồng và 3.421 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 23,1% và 22,2% so với năm trước.

Mảng dịch vụ CNTT tại thị trường nước ngoài cũng ghi nhận doanh thu ký mới đạt 21.594 tỷ đồng (tương đương 1 tỷ USD), tăng trưởng 39% so với năm trước, tạo đà tăng trưởng cho năm 2023. Nhờ những nỗ lực đầu tư vào nguồn nhân lực, năng lực công nghệ, lẫn mở rộng hiện diện trên 29 quốc gia trên toàn cầu, số lượng hợp đồng ký mới có quy mô doanh thu trên 5 triệu USD/dự án đạt 31 hợp đồng, tăng 63,2% so với cùng kỳ.

Với những kết quả này, FPT đã được Bộ Thông tin và Truyền thông tặng bằng khen về việc đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh trên thị trường quốc tế năm 2022.

Năm 2022, FPT vượt 4% kế hoạch doanh thu và 100% kế hoạch lợi nhuận
Năm 2022, FPT hoàn thành 104% kế hoạch doanh thu và 100% kế hoạch lợi nhuận. Ảnh: T.L

Mảng dịch vụ CNTT tại thị trường trong nước đạt doanh thu và lợi nhuận trước thuế lần lượt 6.586 tỷ đồng và 434 tỷ đồng, tương đương tăng trưởng 6,3% và 15,3% so với cùng kỳ. Trong đó, các sản phẩm, giải pháp thuộc hệ sinh thái Made by FPT mang lại 1.150 tỷ đồng doanh thu, tăng trưởng 54,3% so với cùng kỳ.

Doanh thu khối viễn thông tăng trưởng 16,1% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 14.730 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 17,6%, đạt 2.818 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu dịch vụ viễn thông tăng trưởng 15,5%, đạt 13.954 tỷ đồng.

Nhu cầu giáo dục ngành CNTT tăng mạnh đã góp phần thúc đẩy doanh thu của mảng giáo dục của FPT tăng 53% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 4.712 tỷ đồng. Năm 2022 chứng kiến hệ thống giáo dục FPT Education vượt cột mốc Mega với quy mô trên 100.000 người học quy đổi trên toàn hệ thống./.