Phát biểu tại hội thảo, ông Trần Hùng Thuận - Phó Viện trưởng Viện Ứng dụng công nghệ chia sẻ, trong thời gian vừa qua, Viện đã tạo điều kiện để các đoàn viên thanh niên tham gia các nhiệm vụ khoa học công nghệ. Tuy nhiên, nhận thức về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ nói chung và bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp nói riêng đối với kết quả của những nhiệm vụ khoa học và công nghệ còn cần được nâng cao hơn nữa.

Cục Sở hữu trí tuệ- Viện Ứng dụng Công nghệ: Hợp tác để thúc đẩy hoạt động sở hữu trí tuệ

Các cán bộ và đoàn viên thanh niên Chi đoàn Cục Sở hữu trí tuệ và Chi đoàn Viện Ứng dụng công nghệ tại hội thảo. Ảnh: CSHTT

Theo số liệu thống kê, Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh của Viện có 45/200 đoàn viên, 100% các đoàn viên đều tham gia nhiệm vụ ứng dụng công nghệ, phần lớn đã tham gia chủ nhiệm các đề tài, nhiệm vụ cấp cơ sở, cấp bộ.

Hiện tại, trên 60% đoàn viên của Viện đã tìm hiểu, có hiểu biết nhất định về sở hữu trí tuệ. Viện cũng tổ chức khoá hướng dẫn, hội thảo nâng cao chuyên môn, cải thiện số lượng đơn xác lập quyền được đăng ký; có cơ chế khen thưởng đối với các cá nhân, đơn vị có giải pháp được bảo hộ.

Tại hội thảo, ông Nguyễn Văn Bảy - Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ cho hay, Cục Sở hữu trí tuệ với vai trò là đơn vị tuyên truyền, hỗ trợ các cá nhân, tổ chức bảo vệ, xác lập và khai thác quyền sở hữu trí tuệ mong muốn việc hợp tác giữa hai đơn vị có thể thúc đẩy nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ, đồng thời nâng cao tinh thần hợp tác, hỗ trợ giữa các đơn vị để cùng phát huy hơn nữa chức năng nhiệm vụ của mỗi đơn vị.

Cục Sở hữu trí tuệ- Viện Ứng dụng Công nghệ: Hợp tác để thúc đẩy hoạt động sở hữu trí tuệ

Đại diện Chi đoàn Cục Sở hữu trí tuệ và Chi đoàn Viện Ứng dụng công nghệ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác dưới sự chứng kiến của lãnh đạo hai đơn vị. Ảnh: CSHTT

Tại hội thảo, đại diện hai Ban chấp hành Chi đoàn Cục Sở hữu trí tuệ và Viện Ứng dụng công nghệ đã thực hiện ký kết Bản ghi nhớ hợp tác về phối hợp hoạt động trong công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2022 - 2024.

Hoạt động này là tiền đề cho việc xây dựng chương trình hành động với các hoạt động tạo sân chơi cho lực lượng thanh niên gắn kết với việc chuyển giao, ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ, hình thành các nhóm doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, xây dựng các mô hình hoạt động thí điểm giải quyết các vấn đề, thách thức xã hội đặt ra.

Trong khuôn khổ hội thảo, hai Chi đoàn đã cùng nhau trao đổi, thảo luận sôi nổi về các nội dung như: Báo cáo về “Hiện trạng triển khai đăng ký Sở hữu trí tuệ với các sản phẩm nghiên cứu của Viện Ứng dụng công nghệ. Tham luận “Hướng dẫn viết bản mô tả trong đăng ký Sáng chế và Giải pháp hữu ích”...