Nuôi 2 người phụ thuộc, thu nhập đến 22 triệu đồng chưa phải nộp thuế

Bộ Tài chính cho biết, theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) hiện hành, khi thực hiện nghĩa vụ thuế TNCN đối với khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công, cá nhân được trừ ra khỏi thu nhập chịu thuế các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với một số ngành nghề phải tham gia bảo hiểm bắt buộc, mức giảm trừ gia cảnh, các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, các khoản phụ cấp, trợ cấp theo quy định… số còn lại mới là thu nhập làm căn cứ tính thuế TNCN. Theo đó, cá nhân phát sinh thu nhập chịu thuế thì mới phải nộp thuế theo quy định.

Nghiên cứu trình sửa Luật Thuế thu nhập cá nhân vào năm 2025
Chứng minh người phụ thuộc khi nộp thuế thu nhập cá nhân. Ảnh TL

Luật Thuế TNCN (áp dụng từ 1/1/2009) quy định mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 4 triệu đồng/tháng (48 triệu đồng/năm); mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 1,6 triệu đồng/tháng.

Hiện đã nâng mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm); mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng.

Việc điều chỉnh nâng mức giảm trừ gia cảnh của thuế TNCN đã góp phần giảm bớt nghĩa vụ cho người nộp thuế, số thuế phải nộp được giảm cho mọi đối tượng đang nộp thuế TNCN.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNCN số 26/2012/QH13 (áp dụng từ 1/7/2013) quy định mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 9 triệu đồng/tháng (108 triệu đồng/năm); mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng/tháng. Ngày 02/6/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế TNCN (áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2020).

Theo đó, nâng mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm); mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng. Việc điều chỉnh nâng mức giảm trừ gia cảnh của thuế TNCN đã góp phần giảm bớt nghĩa vụ cho người nộp thuế, số thuế phải nộp được giảm cho mọi đối tượng đang nộp thuế TNCN.

Với mức giảm trừ cho bản thân người nộp thuế hiện nay là 11 triệu đồng/tháng và cho mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng, người có thu nhập từ tiền lương, tiền công ở mức đến 17 triệu đồng/tháng (nếu có 1 người phụ thuộc) hay mức đến 22 triệu đồng/tháng (nếu có 2 người phụ thuộc) sau khi trừ các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp... thì chưa phải nộp thuế TNCN.

Thuế TNCN điều tiết vào thu nhập của cá nhân. Việc thực hiện chính sách thuế TNCN có vai trò rất quan trọng để triển khai chính sách phân phối lại theo từng giai đoạn phát triển của đời sống kinh tế - xã hội. Cùng với các nguồn thu khác, nguồn thu từ thuế TNCN đã tạo nên quỹ ngân sách nhà nước để đáp ứng rất nhiều các nhu cầu chi cho đầu tư phát triển, an ninh quốc phòng, đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo.

Theo dõi sát diễn biến CPI để chủ động đề xuất theo quy định

Trong giai đoạn vừa qua, xuất phát từ tình hình thực tiễn, bên cạnh việc nghiên cứu, trình cấp có thẩm quyền xem xét việc điều chỉnh quy định về mức giảm trừ gia cảnh cho phù hợp, Bộ Tài chính cũng đã tiến hành rà soát, thu thập kinh nghiệm quốc tế và từ điều kiện, tình hình thực tế chính sách thuế TNCN hiện nay.

Đã giảm bớt nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân cho người nộp thuế
Đã giảm bớt nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân cho người nộp thuế. Ảnh TL

Trên cơ sở đó, nghiên cứu việc sửa đổi các quy định khác như ngưỡng thu nhập chịu thuế đối với thu nhập từ kinh doanh; các mức thuế suất lũy tiến từng phần và mức độ giãn cách giữa các mức thuế khi tính toán nghĩa vụ thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công; chính sách ưu đãi đối với nhân lực trình độ cao; hay chính sách thuế đối với các khoản thu nhập mới phát sinh;... khi trình Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung Luật Thuế TNCN.

Theo đó, khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) biến động trên 20% so với thời điểm luật có hiệu lực thi hành hoặc thời điểm điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh gần nhất, thì sẽ xem xét điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh phù hợp với biến động của giá cả áp dụng cho kỳ tính thuế tiếp theo.

Hiện nay, triển khai thực hiện các nội dung tại Đề án định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV theo Kết luận số 19- KL/TW ngày 14/10/2021 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 ngày 01/11/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đồng thời với việc triển khai Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2021- 2030, Bộ Tài chính đã tiến hành rà soát tổng thể các luật về thuế, báo cáo Chính phủ, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Trên cơ sở đó, trong thời gian tới sẽ báo cáo Quốc hội xem xét quyết định việc sửa đổi, bổ sung các luật về thuế, bám sát các chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước liên quan đến việc đổi mới cơ chế, chính sách về tài chính, ngân sách nhà nước, hướng tới mục tiêu cải cách, xây dựng hệ thống thuế đồng bộ, có cơ cấu bền vững, huy động hợp lý các nguồn lực cho ngân sách nhà nước; phù hợp thông lệ quốc tế, khắc phục những vướng mắc của các luật thuế hiện hành và tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân; nâng cao tính minh bạch của môi trường đầu tư, kinh doanh.

Đối với Luật Thuế TNCN, ngày 16/3/2023 Chính phủ đã có Báo cáo số 71/BC-CP gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 81/KHUBTVQH15 ngày 5/11/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trong đó có nội dung Báo cáo nghiên cứu, rà soát Luật Thuế TNCN và lộ trình xây dựng Luật Thuế TNCN (sửa đổi) theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (dự kiến trình Quốc hội đưa vào Chương trình xây dựng Luật vào tháng 5/2025, trình Quốc hội cho ý kiến lần 1 vào tháng 10/2025 và trình Quốc hội thông qua vào tháng 5/2026).

Tại buổi họp báo quý gần đây của Bộ Tài chính, phóng viên đặt câu hỏi về việc Bộ Tài chính có xem xét tăng mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế TNCN hay không? Ông Trương Bá Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí (Bộ Tài chính) cho biết, Bộ Tài chính đã có báo cáo Chính phủ liên quan đến việc điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế. Về nguyên tắc, thẩm quyền điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh theo quy định của Luật Thuế TNCN hiện hành./.

Theo ông Trương Bá Tuấn, Luật Thuế TNCN quy định chỉ số giá tiêu dùng biến động trên 20% so với thời điểm luật có hiệu lực thi hành, hoặc thời điểm điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh gần nhất thì Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh.

Qua theo dõi chỉ số giá tiêu dùng từ năm 2020 đến nay, mức giảm trừ chưa biến động đến mức 20%, nên thời gian tới Bộ Tài chính tiếp tục theo dõi diễn biến của chỉ số này để chủ động đề xuất theo quy định.

Bộ Tài chính được Chính phủ giao rà soát tổng thể các luật thuế. Luật Thuế TNCN sẽ sửa đổi vào năm 2025 theo đúng lộ trình đã báo cáo Chính phủ và được Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội./.