Ngày 18/1/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định 34/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Trịnh Văn Quyết.

Theo đó, ông Trịnh Văn Quyết bị xử phạt vi phạm hành chính là phạt tiền 1,5 tỷ đồng và áp dụng hình thức xử phạt bổ sung đình chỉ giao dịch chứng khoán 5 tháng.

Thông tin từ UBCKNN công bố cho biết, Chủ tịch Hội đồng quản trị FLC bị phạt vì đã có hành vi vi phạm hành chính là không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. Cụ thể, ông Trịnh Văn Quyết thực hiện bán 74,8 triệu cổ phiếu FLC vào ngày 10/1/2022 nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Theo thông tin từ Tập đoàn FLC cung cấp, sau khi nhận được quyết định, Chủ tịch Hội đồng quản trị FLC đã nộp phạt 1,5 tỷ đồng, đồng thời phối hợp chấp hành các quyết định khác liên quan.

Thông tin từ FLC cũng cho biết, xét về mặt cấu trúc sở hữu nói chung tại FLC, sự cố giao dịch nói trên đã được khắc phục, cơ cấu sở hữu tại doanh nghiệp sẽ không có nhiều biến động lớn. Trước ngày 10/1, ông Trịnh Văn Quyết là cổ đông lớn nhất sở hữu 215,4 triệu cổ phiếu FLC, tương đương 30,34% vốn của FLC. Sau khi hủy giao dịch, tỷ lệ sở hữu của ông Quyết tại FLC không thay đổi, vẫn nắm giữ 30,34%./.