Chúc mừng

Ông Phạm Minh Chính, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh (đứng giữa) chúc mừng Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND Nguyễn Văn Đọc (bên trái) và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Long (bên phải).

Tại Kỳ họp, HÐND tỉnh Quảng Ninh đã công bố tờ trình của Thường trực HÐND tỉnh về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HÐND tỉnh đối với ông Nguyễn Đức Long để đảm nhận nhiệm vụ khác; tờ trình của UBND tỉnh về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Văn Đọc để giới thiệu ứng cử chức vụ Chủ tịch HÐND tỉnh. Ngay sau đó, 100% đại biểu HÐND tỉnh Quảng Ninh đã biểu quyết thông qua.

HÐND tỉnh Quảng Ninh cũng đã thông qua tờ trình giới thiệu nhân sự cho chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh đến các đại biểu HÐND về việc giới thiệu ông Nguyễn Văn Đọc ứng cử chức vụ Chủ tịch HÐND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2011-2016. Kết quả bỏ phiếu kín, ông Nguyễn Văn Đọc được bầu giữ chức Chủ tịch HÐND tỉnh Quảng Ninh khóa XII, nhiệm kỳ 2011-2016 với 66/68 phiếu tán thành, đạt 97,1%.

Cũng tại Kỳ họp, HÐND tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành các thủ tục giới thiệu và bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016. Các đại biểu HÐND tỉnh đã biểu quyết nhất trí giới thiệu ông Nguyễn Đức Long để ứng cử chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2011-2016 và tiến hành bỏ phiếu kín. Kết quả, ông Nguyễn Đức Long được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2011-2016 với 64/68 phiếu tán thành, đạt 94,1%.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Đọc, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh Quảng Ninh khẳng định đây là vinh dự, trách nhiệm lớn lao mà Tỉnh ủy, HÐND tỉnh, UBND tỉnh giao phó cho cá nhân ông cũng như ông Nguyễn Đức Long…/.

Ông Nguyễn Đức Long sinh năm 1959, quê ở xã Hồng Phong, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Trình độ kỹ sư điện khí hóa, cử nhân kinh tế, cử nhân lý luận chính trị.

Trước khi trở thành Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, ông Long từng là Bí thư Thành ủy TP.Hạ Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh.

PVTT khu Đông Bắc