Thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) cho biết, kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 có tổng số thí sinh đăng kí dự thi là 11.657 (của 38 tỉnh/thành phố), tổng số hội đồng thi là 13 với 49 điểm thi và 683 phòng thi. Có 11.421 thí sinh đến làm thủ tục thi, đạt tỷ lệ 97,98% so với tổng số thí sinh đăng ký. Hiện nay, số thí sinh chưa đến làm thủ tục dự thi là 236, chiếm tỷ lệ 2,02%.

Đánh giá chung từ Bộ GDĐT cho thấy, ngày làm thủ tục dự thi đã diễn ra thuận lợi trên tất cả các điểm thi. Các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 đã được các địa phương chuẩn bị chu đáo. Một số thí sinh chưa đến làm thủ tục sẽ tiếp tục làm thủ tục vào đầu buổi sáng ngày 6/8.

Bộ GDĐT đã chỉ đạo các hội đồng thi nắm bắt tình hình cụ thể của từng thí sinh và trong trường hợp cần thiết phải báo cáo kịp thời cho Ban chỉ đạo cấp Quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 để có phương án xử lý phù hợp, vừa đúng quy chế vừa bảo đảm quyền lợi của thí sinh.

Ngày mai 6/8, buổi sáng các thí sinh thi môn Ngữ Văn, buổi chiều thi môn Toán./.

Hồng Quyên