Hoạt động tại bộ phận 'một cửa' cơ quan thuế. Ảnh: Đ.V

Kết quả thu thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh góp phần giúp Chi cục Thuế Hưng Hà đạt tổng thu ngân sách đến hết tháng 11/2013 gần 148,5 tỷ đồng, bằng 124,6% dự toán năm do UBND tỉnh giao.

Ông Nguyễn Văn Hải - Chi cục trưởng Chi cục Thuế Hưng Hà cho biết, có được kết quả trên, do có sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của các cấp, ngành. Đặc biệt sự lãnh đạo trực tiếp của Cục Thuế tỉnh Thái Bình, sự phối hợp với các ban ngành của huyện, chính quyền 35 xã, thị trấn.

Ngay từ đầu năm, Chi cục Thuế Hưng Hà đã làm tốt công tác tuyên truyền người nộp thuế; thường xuyên tổ chức các buổi đối thoại và tập huấn các chính sách thuế mới cho doanh nghiệp, thường xuyên tư vấn hỗ trợ kê khai, thủ tục hành chính thuế, giải đáp thắc mắc tại trụ sở cơ quan thuế và qua điện thoại.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra cũng được tăng cường, cơ quan thuế đã kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế 28 đơn vị, kiểm tra nội bộ tại 3 đội thuế; thường xuyên kiểm tra hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế, đôn đốc các doanh nghiệp, cá nhân thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định; công tác quản lý nợ, đăng ký kê khai kế toán thuế cũng được đơn vị chú trọng…

Nhiệm vụ thu ngân sách những ngày còn lại năm 2013, Chi cục Thuế Hưng Hà tiếp tục thực hiện nhiều biện pháp thu thuế, phí, lệ phí góp phần cân đối ngân sách địa phương, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội./.

Nhật Giang